Atstovavimas tarptautinėse organizacijose

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) (http://www.ecdc.europa.eu)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-68 (atsiųsti); 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V-625 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-502 (atsiųsti).

• Ligų grupė „Antimikrobinis atsparumas“
Rolanda Valintėlienė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro (toliau – VSTC) vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt);
Jolanta Kuklytė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinis kontaktinis asmuo) (el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt);
Jolanta Kuklytė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (Europos supratimo apie antibiotikus dienos)) (el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt).
• Ligų grupė „Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimas“
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt);
Jolanta Kuklytė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo) (el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt).
• Ligų grupė „Infekcijos, susijusios su sveikatos priežiūra“
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt);
Justė Petrėnė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose, HAI-ICU)) (el. p. juste.petrene@hi.lt);
Matas Rutkauskas, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistas (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (operacinių žaizdų infekcijos, HAI-SSI))(el. p. matas.rutkauskas@hi.lt);
Justina Avelytė, VSTC Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (infekcijos ilgalaikės priežiūros įstaigose, HAI-HALT)) (el. p. justina.avelyte@hi.lt);
Justė Petrėnė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (paplitimo tyrimas, HAI-PPS)) (el. p. juste.petrene@hi.lt);
Greta Vizujė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (Clostridium difficile infekcija, HAI-CDI)) (el. p. greta.vizuje@hi.lt).

Bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC) ataskaitos


Europos Sąjungos statistikos tarnybos (EUROSTAT) techninės darbo grupės „Sveikatos priežūros statistika“ ir „Sergamumo statistika“
Rita Gaidelytė, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (toliau – SIC) Sveikatos statistikos skyriaus vadovė (el. p. rita.gaidelyte@hi.lt)

Europos Sąjungos statistikos tarnybos (EUROSTAT) techninė darbo grupė „Mirties priežasčių statistika“
Šarūnas Alasauskas, SIC Registrų skyriaus vadovas (el. p. sarunas.alasauskas@hi.lt)

Europos Komisijos sveikatos informacijos ekspertų darbo grupė
Higienos instituto atstovė darbo grupėje SIC Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė (el. p. ausra.zelviene@hi.lt)

Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veiklose bei ekspertų darbo grupėse paskirti dalyvauti asmenys (Northern Dimention Partnership in Public Health and Social Well-being) (http://www.ndphs.org/)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. V-305 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-98 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-619 (atsiųsti). 

• Antimikrobinio atsparumo ekspertų darbo grupė:
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinė atstovė) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt); 
Asta Jurkevičienė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinė atstovė) (el. p. asta.jurkeviciene@hi.lt);
Jolanta Kuklytė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinė atstovė) (el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt).
• Lėtinių neinfekcinių ligų ekspertų darbo grupė
Vincentas Liuima, VSTC Technologijų vertinimo skyriaus specialistas (pakaitinis atstovas) (el. p. vincentas.liuima@hi.lt
• Darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų darbo grupė:
Remigijus Jankauskas, Higienos instituto direktorius (pagrindinis atstovas) (el. p. jank@hi.lt); 
Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Profesinės sveikatos centro (toliau – PSC) vadovė (pakaitinė atstovė) (el. p. raimonda.eicinaite@dmc.lt).

Europos saugos ir sveikatos darbe Lietuvos ryšių punkto informacinis tinklas (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) (https://osha.europa.eu/lt)
Raimonda Eičinaitė-Lingienė, PSC vadovė (pagrindinė atstovė) (el. p. raimonda.eicinaite@dmc.lt);
Jolita Kartunavičiūtė, PSC Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinė atstovė) (el. p. jolita.kartunaviciute@hi.lt).

Baltijos jūros profesinės sveikatos ir saugumo tinklas (Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety) (http://www.balticseaosh.net/about-bsn/)
Raimonda Eičinaitė-Lingienė, PSC vadovė (el. p. raimonda.eicinaite@dmc.lt)

Informacija atnaujinta 2019-04-16.