• Home
  • Scientific articles

Scientific articles

SCIENTIFIC ARTICL ON OHS OF INSTITUTE OF HYGIENE IN 2020
 
Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Pasikartojančių viršutinėmis galūnėmis atliekamų užduočių vertinimo priemonės, kuria siekiama įvertinti ergonominę riziką, patikimumas. Visuomenės sveikata. 2020; 1(88): 38-45. The reliability of the repetitive task of the upper limbs (the ART) tool for assessing of an ergonomic risk. Public Health. 2020; 1(88): 38-45.  
 
 
SCIENTIFIC ARTICLES ON OHS OF INSTITUTE OF HYGIENE IN 2019:
 
• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Sveikatą  stiprinti  darbe padedančio mitybos žinių klausimyno parengimas. Visuomenės sveikata. 2019; 4(87): 58-67. Development of nutrition knowledge questionnaire aimed for occupational health promotion. Public Health. 2019; 4(87): 58-67.
 
• Dreskinytė S, Stanislavovienė J. Profesinio perdegimo sindromo paplitimas tarp Vilniaus universiteto rezidentų. Visuomenės sveikata. 2019. 4(87): 52-57. Dreskinytė S, Stanislavovienė J. Occupational burnout prevalence among Vilnius University residents. Public Health. 2019; 4(87): 52-57.

• Ivleva V, Juškelienė V. Po onkologinės ligos į darbą grįžusių asmenų patirtys: sunkumai ir grįžimą lengvinantys veiksniai. Visuomenės sveikata, 2019; 4(87): 41-51. Cancer survivors' experiences of return to work: difficulties and facilitating factors to return. Public Health. 2019; 4(87): 41-51.

• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Sveikatą  stiprinti  darbe  padedančio  fizinio  aktyvumo  žinių klausimyno parengimas. Visuomenės sveikata. 2019; 3(86): 49-56. Development of physical activity knowledge questionnaire aimed for occupational health promotion. Public Health. 2019; 3(86): 49-56.

• Tamašauskaitė J, Vainauskas S.  Pasikartojančių  viršutinėmis  galūnėmis  atliekamų  užduočių vertinimo  priemonės,  kuria  siekiama  įvertinti  ergonominę  riziką,  patikimumas. Visuomenės sveikata. 2019; 3(86): 44-48. The reliability of the repetitive task of the upper limbs (the ART) tool for assessing of an ergonomic risk. Public Health. 2019; 3(86): 44-48.
 
• Ivleva V, Juškelienė V. Po  onkologinės  ligos  į  darbą  grįžusių  asmenų  patirtys:  vėžio  stigma, socialinis nesaugumas ir kiti aspektai. Visuomenės sveikata. 2019; 3(86): 8-18. Cancer survivors’ experiences of return to work: cancer stigma, social insecurities and other aspects. Public Health. 2019; 3(86): 8-18.

• Lisinskienė A, V. Juškelienė V. Links between Adolescents’ Engagement in Physical Activity and Their Attachment to Mothers, Fathers, and Peers. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16(5), 866; 1-11.
 

SCIENTIFIC ARTICLES ON OHS OF INSTITUTE OF HYGIENE IN 2018:

• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Darbuotojų mitybos žinios ir jų ryšys su socialiniais bei demografiniais veiksniais. Visuomenės sveikata. 2018; 4(83): 24-29. Workers’ nutrition knowledge and its relationship with socio-demographic factors. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 4(83): 24-29.

• Kuodytė V, Ivleva V, Pajarskienė B. Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu: saviveiksmingumu, optimizmu, viltimi ir atsparumu. Visuomenės sveikata. 2018; 3(82): 51-59. The relationship between flexible work arrangements and employee psychological capital (self-efficacy, hope, optimism and resilience). Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 3(82): 51-59.

• Rožėnaitė G, Šidagytė R, Eičinaitė-Lingienė R. Profesinės sveikatos paslaugų teikimas Lietuvos įmonėse 2016 m.: bandomasis tyrimas. Visuomenės sveikata. 2018; 281): 75-81. The number of occupational health specialists in Lithuanian enterprises in 2016. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 2(81): 75-81.

• Jasiukevičiūtė-Zelenko T, Šorytė D. „Virsmas“ dirbančia mama kaip nuolatinės pusiausvyros paieškos. Visuomenės sveikata. 2018; 2(81): 40-55. „Transformation“ to working mother as regular balancing. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 2(81): 40-55.

• Žiedelis A, Pajarskienė B. Slaugytojų profesinio perdegimo individualios ir darbo aplinkos priežastys. Literatūros apžvalga. Visuomenės sveikata. 2018; 2(81): 12-19. Individual and work-related antecedents of professional burnout in nursing. Literature review. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 2(81): 12-19.

• Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Vilniaus ir Kauno valstybinėse ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbančių stygininkų kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų paplitimas. Visuomenės sveikata. 2018; 1(80): 57-65. Prevalence of musculoskeletal disorders among string players working in Vilnius and Kaunas state and municipal institution. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 1(80): 57-65.

• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą skatinančių konsultavimo intervencijų pritaikomumas Lietuvos įmonėse (įstaigose). Visuomenės sveikata. 2018; 1(80): 48-56. The feasibility of counselling interventions promoting workers’ physical activity and healthy nutrition for Lithuanian enterprises. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 1(80): 48-56.

• Ivleva V, Pajarskienė B. Vidaus tarnybos pareigūnų patiriamas stresas darbe. Visuomenės sveikata. 2018; 1(80): 22-28. Occupational stress among internal service officers. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 1(80): 22-28.


SCIENTIFIC ARTICLES ON OHS OF INSTITUTE OF HYGIENE IN 2017:

• Vičaitė S, Šidagytė R. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomos sveikatos stiprinimo veiklos įmonėse apžvalga. Visuomenės sveikata. 2017; 4(79): 99-106. Overview of health promotion activities implemented in enterprises by municipalities' public health bureaus. Visuomenės sveikata/Public Health. 2017; 4(79): 99-106.

• Kuodytė V, Pajarskienė B. Streso darbe vertinimo klausimyno lietuviškos versijos psichometrinių charakteristikų įvertinimas. Visuomenės sveikata. 2017; 4(79): 66-73. Psychometric properties of the Lithuanian version of the HSE Stress Indicator Tool. Visuomenės sveikata//Public Health. 2017; 4(79): 66-73.

• Ivleva V, Pajarskienė B. Asmenų grįžimo į darbą po onkologinės ligos galimybės, kliūtys ir ankstyvo pasitraukimo iš darbo veiksniai. Visuomenės sveikata. 2017; 4(79): 12-22. The facilitating factors and barriers for return to work and predictors of early retirement among cancer survivors. Visuomenės sveikata//Public Health. 2017; 4(79): 12-22.

• Bulotaitė L, Šorytė D, Vičaitė S, Šidagytė R, Lakiša S, Vanadziņš I, Kozlova L, Eglīte M, Hopsu L, Salmi A, Lerssi-Uskelin J. Workplace Health Promotion in Health Care Settings in Finland, Latvia and Lithuania. Medicina (2017). DOI: 10.1016/j.medici. 2017.10.002 (https://doi.org/10.1016/j.medici.2017.10.002).

• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Darbuotojų kūno masės indeksą mažinančių individualaus konsultavimo intervencijų veiksmingumas: sisteminė literatūros apžvalga ir metaanalizė. Visuomenės sveikata. 2017; 3(78): 10-21. The effectiveness of individual counselling interventions aiming to reduce workers’ body mass index: a systematic review and meta-analysis. Visuomenės sveikata/Public Health. 2017; 3(78): 10-21.

• Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Vilniaus ir Kauno orkestrų muzikantų kaulų ir raumenų sistemos pažeidimai bei jų rizikos veiksniai. Visuomenės sveikata. 2017; 2(77): 81-90. Musculoskeletal disorders and they risk factors among Vilnius and Kaunas orchestra musicians. Visuomenės sveikata/Public Health. 2017; 2(77): 81-90.

• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Darbuotojų antsvoris / nutukimas Europos šalyse. Visuomenės sveikata. 2017; 2(77): 27-32. Overweight and obesity in workers in European countries. Visuomenės sveikata/Public Health. 2017; 2(77): 27-32.

SCIENTIFIC ARTICLES ON OHS OF INSTITUTE OF HYGIENE IN 2016:

• Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Vilniaus ir Kauno muzikantų nusiskundimų kaulų ir raumenų sistemos skausmu ar diskomfortu paplitimas. Visuomenės sveikata. 2016; 4(75): 53-60. Prevalence of musculoskeletal pain or discomfort complaints among Vilnius and Kaunas musicians. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 4(75): 53-60.
 
• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų pageidaujamos profesinės sveikatos paslaugos. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 80-88. Occupational health servi-ces wished by blue-collar workers of Lithuanian manufacturing enterprises. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 3(74): 80-88.
 
• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Profesinės sveikatos paslaugų teikimo apimtis Lietuvos apdirbamo-sios gamybos įmonėse ir jų nauda darbuotojams Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 70-79. The extent of providing occupational health services in Lithuanian manufacturing enterprises and their benefit to the workers. Visuomenės sveikata/ Public Health. 2016; 3(74): 70-79. 
 
• Pajarskienė B, Jakubynaitė V, Vėbraitė I. Vilniaus psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių vertinimas priklausomai nuo darbe patirto fizinio smurto. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 62-69. Psychosocial work factors assessment depending on physical violence experience at work in nurses working in Vilnius mental health care Institutions. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 3(74): 62-69. 
 
• Raškevičienė R, Eičinaitė-Lingienė R, Rožėnaitė G, Sakalauskas L. 14–17 metų moksleivių požiūris į savo sveikatą ir sveiką gyvenseną bei sveikatinimo programų poreikis. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 32-43. 14-17 year-old students approach to their health and healthy lifestyles and need of health promotion programs. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 3(74): 32-43.
 
• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Sveikatos stiprinimas darbe: vykdymo apimtis ir darbuotojų dalyvavimui įtakos turintys veiksniai. Visuomenės sveikata. 2016; 2(73): 18-25. Occupational health promotion: extent of the implementation and factors influencing workers’ participation. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 2(73): 18-25.
 
• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Saugos ir sveikatos kultūra Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse. Visuomenės sveikata. 2016; 1(72): 95-102. Health and safety culture in Lithuanian manufacturing enterprises. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 1(72): 95-102.
 
• Šorytė D, Jasiukevičiūtė-Zelenko T. „Na, tai ir sukiesi“: iš vaiko priežiūros atostogų į darbą grįžusių moterų patirtys ieškant darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Visuomenės sveikata. 2016; 1(72): 47-56. “And so you twist”: Experiences of women searching for work-life balance after they return to work from parental leave. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 1(72): 47-56.

• Bulotaitė L, Vičaitė S. Su sveikata susijusį elgesį aiškinančios teorijos ir modeliai: kas skatina keisti elgesį. Visuomenės sveikata. 2016; 1(72): 9-19. Theories and models of health related behaviour: what motivates behaviour change. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 1(72): 9-19.