Karjera

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas  (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti pareigybės aprašymą)

Gyvenimo aprašymą ir / arba motyvacinį laišką prašome siųsti el. p. raimonda.janoniene@hi.lt.
Papildoma informacija teikiama tel. 8 (5) 262 8513 ir el. p. raimonda.janoniene@hi.lt.

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistas (atsiųsti aprašymą

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu ausra.zelviene@hi.lt.
Telefonas pasiteirauti – (8 5) 206 0738.

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017
„Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“:

 
Projekto veiklos 2.2 „Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas“ specialistas (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); 
Projekto veiklos 2.2 „Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas“ specialistas (pareigybės lygis – A2) (atsiųsti skelbimą); 
Projekto veiklos 2.2 „Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas“ specialistas (pareigybės lygis – A2) (atsiųsti skelbimą). 
 
 

SKELBIMAI DĖL STUDENTŲ PRAKTIKOS