Siūlome darbą

Sveikatos informacijos centro biostatistinės analizės skyrius visuomenės sveikatos vyriausiajam specialistui

Darbo pobūdis:
1. atlieka visuomenės sveikatos netolygumų analizę;
2. rengia metodines rekomendacijas visuomenės sveikatos netolygumų vertinimo srityje;
3. rengia metodines rekomendacijas visuomenės sveikatos rodiklių vertinimo srityje;
4. dalyvauja rengiant Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apžvalgas, rengiant ir skelbiant informaciją HI interneto svetainėje;
5. rengia ir teikia Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodiklių analizės rezultatus pagal užklausimus;
6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos stebėsenos teisės aktų bei programų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant visuomenės sveikatos programas.

Darbo krūvis: pilnas etatas.

Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (pageidautina – visuomenės sveikatos);
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles;
4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba, mokėti vieną iš užsienio kalbų (pageidautina anglų);
5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6. gebėti dirbti kolektyve, būti pareigingas, gebėti bendrauti.

CV prašome siųsti el. paštu ausra.zelviene@hi.lt.

Kontaktinis asmuo: Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė, tel. (8 5) 277 3302, el. p. ausra.zelviene@hi.lt.