Komisijos ir darbo grupės

2019 m. sudarytos darbo grupės:

Dėl Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo planavimo ir atskaitomybės formų parengimo darebo grupės sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-1154 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovai darbo grupėje:
Jolanta Valentiene – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų specialistė;
Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimui sveikatos sektoriuje sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-811 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Danutė Umbrasienė – Higienos instituto Bendrųjų reikalų skyriaus specialistė.

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 487 (atsiųsti).
Sveikatos statistikos darbo grupė (Higienos institutas – dalyvaujanti įstaiga).

Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo projektui parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. V-503 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.

Dėl tarpinstitucinės Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimo darbo grupės sudarymo
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. DĮ-113 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl traumų integruotos sveikatos priežiūros valdymo komiteto sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. V-1006 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-528 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. V-221 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė komitete Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 „Dėl ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, pakeitimo projektui parengti 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-529 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-143 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovai darbo grupėje:
Saulius Vainauskas – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas (darbo grupės vadovas);
Danguolė Gorobecienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė;
Jūratė Tamašauskaitė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė (darbo grupės sekretorė).

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovų, pristatančių Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-60 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė Sveikatos informacijos ekspertų darbo grupėje Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė;
Higienos instituto atstovas Profesinių ligų statistikos darbo grupėje Šarūnas Alasauskas – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas;
Higienos instituto atstovė Mirties priežasčių statistikos darbo grupėje Sandra Mekšriūnaitė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus vadovė; 
Higienos instituto atstovė Sveikatos priežiūros statistikos techninėje grupėje ir Sergamumo statistikos techninėje grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės procesų, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu, skaitmenizavimo tobulinimui sudarymo 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-58 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.

Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-832 (galioja iki 2019 m. spalio 30 d.) (atsiųsti)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-30  (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Milda Garbuvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus specialistė.

 

2018 m. sudarytos darbo grupės:

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos sudarymo bei darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-453 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V-1232 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovas komisijoje Remigijus Jankauskas – Higienos instituto direktorius.

Dėl darbo grupės sisteminei pažymų reformai pirminėje ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūroje sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-5 (galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.) (atsiųsti); 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-1338 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. V-1153 (galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.) (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės nacionalinių racionalaus antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo rekomendacijų ir rekomendacinio pobūdžio pirmaeilio pasirinkimo ir rezervinių antimikrobinių vaistinių preparatų sąrašų projektams parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. V-1147 (galioja iki 2019 m. rugsėjo 1 d.) (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Jolanta Kuklytė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė.

Dėl darbo grupės antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose rodiklių sąrašo ir antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose rodiklių sąrašo projektams parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-1082 (galioja iki 2019 m. rugsėjo 1 d.) (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Virginija Kanapeckienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės pasiūlymams dėl Lietuvos gyvybės mokslų industrijos skatinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo teikti sudarymo
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 4-289 (atsiųsti)
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 4-253 (atsiųsti);
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Raimonda Janonienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovė.

Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0010 administravimo ir valdymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-1249 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-337 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovės projekto administravimo grupėje:
Elvyra Lokutijevska – Higienos instituto Ekonominio planavimo skyriaus specialistė, jos laikinai nesant – Jolanta Salvinska – Higienos instituto Ekonominio planavimo skyriaus vadovė.

Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. kovo 5 d. potvarkis Nr. 44 (atsiųsti).
Darbo grupės (Higienos institutas – atsakinga įstaiga):
Profesinių ligų statistikos darbo grupė;
Mirties priežasčių statistikos darbo grupė;
Sveikatos priežiūros statistikos techninė grupė;
Sergamumo statistikos techninė grupė.

Tarpžinybinė ekspertų grupė antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos klausimams spręsti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-222 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.


2017 m. sudarytos darbo grupės:

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1137 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos sukūrimas" vykdymo priežiūros grupės sudarymo" pakeitimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-1372 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai" patvirtinimo" tobulinimo galimybei įvertinti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-13187 (galioja iki 2018 m. liepos 1 d.) (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Ieva Kisielienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus specialistė.

Dėl darbo grupės psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-699/A1-241 „Dėl psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, pakeitimo projektui parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. V-1123  (galioja iki 2018 m. gegužės 1 d., darbo grupės darbas tęsiamas) (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovės darbo grupėje:
Raimonda Eičinaitė-Lingienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė (darbo grupės vadovė);
Jolita Kartunavičiūtė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus specialistė (darbo grupės sekretorė);
Rasa Šidagytė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė.

Dėl asmenų skyrimo dalyvauti Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veiklose bei ekspertų darbo grupėse
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-867 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovas darbo grupėje Vincentas Liuima – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyriaus specialistas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones" administravimo grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-743 (atsiųsti)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-698 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė administravimo grupėje Jolanta Salvinska – Higienos instituto Ekonominio planavimo skyriaus vadovė.

„Dėl valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudarymo" pakeitimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-1144 (atsiųsti)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V-397 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-1272 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-647 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones" vykdymo priežiūros grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-594 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė priežiūros grupėje Aušra Grigošaitienė – Higienos instituto direktoriaus pavaduotoja.


2016 m. sudarytos darbo grupės:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymui Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" peržiūrėti ir pakeitimo projektui parengti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-1381 (galioja iki 2017 m. gruodžio 1 d., darbo grupės darbas tęsiamas) (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rasa Šidagytė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė.

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straispnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 152, 153 straipsniais įstatymo įgyvendinamiesiems teisės aktams parengti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-686 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-415 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-110 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-132 (galioja iki 2018 m. balandžio 30 d.) (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-838 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Karščio padarinių prevencijos tarpžinybinė darbo grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. V-509 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-725 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Žilvinė Našlėnė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė.


2015 m. sudarytos darbo grupės:

Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano įgyvendinimo komisija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-1512 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikatos informacijos iniciatyvos komitetas (EHII)
2015 m. lapkričio 2 d. raštas Nr. (1.1.31-23)10-9713 dėl Lietuvos atstovų EHII paskyrimo (atsiųsti).
Lietuvos atstovės komitete:
Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė;
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Sveikatos ir vartotojų direktorato informacijos ekspertų darbo grupė
Lietuvos atstovė komitete Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė.

Ekspertų grupė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V-729 (atsiųsti)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-661 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-211 (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė (pirmininko pavaduotoja) – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.


2014 m. sudarytos darbo grupės:

Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos taryba
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-19 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-1348 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-96 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1438 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. A1-225 (įsigalioja nuo 2018 m. birželio 22 d.) (atsiųsti); 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. A1-447 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė komisijoje Raimonda Eičinaitė-Lingienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-277 „Dėl Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1388 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė komitete Raimonda Janonienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovė.

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-744 (atsiųsti).
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1388 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-939 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-1409 (atsiųsti); 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V-1217 (atsiųsti); 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-811 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-883 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Vincentas Liuima – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas.

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetas LST TK 64 „Ergonomika" 
Higienos instituto 2014 m. birželio 12 d. įgaliojimas (atsiųsti). 
Higienos instituto įgaliota atstovė Jūratė Tamašauskaitė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo  skyriaus vyriausioji specialistė.

Kardiologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-628 (atsiųsti)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1458 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-223 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Onkologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1458 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-223 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Insulto integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1458 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-223 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-214 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-963 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1458 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-223 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.


2013 m. sudaryta darbo grupė

Darbo grupė Tarpinstitucinė Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimui
Lietuvos statistikos departamento direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. DĮ-83 (atsiųsti);
Lietuvos statistikos departamento direktoriaus 2013 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. DI-167 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.


2012 m. sudarytos darbo grupės:

Darbo grupė Lietuvos pozicijos dėl Europos Sąjungos socialinės įtrauktiems ir socialinės apsaugos rodiklių sveikatos srityje suderinimo ir pristatymo Europos Sąjungos institucijose
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-189 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-1043 (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė. 

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetas LST TK 83 „Cheminių ir biologinių veiksnių darbo vietoje vertinimas“
Higienos instituto 2012 m. sausio 18 d. įgaliojimas Nr. 01-49 (atsiųsti). 
Higienos instituto įgaliota atstovė Danguolė Gorobecienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė.

Archyvas

Informacija atnaujinta 2019-10-09.