• Titulinis
  • Darbuotojų sveikatos stiprinimo tinklaveika

Darbuotojų sveikatos stiprinimo tinklaveika

Tinklaveikos susitikimų santraukos:
- 2019 m. birželio 20 d. įvykusio tinklaveikos susitikimo santrauka (atsiųsti)
- 2019 m. vasario 25 d. įvykusio tinklaveikos susitikimo santrauka (atsiųsti)
- 2018 m. spalio 1 d. įvykusio tinklaveikos susitikimo santrauka (atsiųsti)
- 2018 m. lapkričio 12 d. įvykusio tinklaveikos susitikimo santrauka (atsiųsti)
 
2017–2018 m. Higienos instituto su Suomijos profesinės sveikatos institutu vykdytas projektas „Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti“:
- projekto veiklų santrauka (atsiųsti);
- Suomijos ekspertų pranešimų medžiaga:
  1. „Tinklaveika ir tinklų valdymas“ (T. Jarvensivu) (atsiųsti)
  2. „Sveikata ir gerovė darbe visais amžiaus tarpsniais (M. Laine) (atsiųsti)
  3. „Stereotipų ir diskriminacijos mažinimas“ (M. Ruokolainen) (atsiųsti)
  4. „Motyvacija stiprinti sveikatą“ (O. Kettunen) (atsiųsti)
  5. „Tinklaveikos valdymo procesas praktikoje“ (T. Jarvensivu) (atsiųsti)
  6. „Patarimai efektyviai tinklaveikai“ (T. Jarvensivu) (atsiųsti)
 
 
Kontaktai. Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyrius, el. p. tinklaveika@hi.lt.