Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema

Kompiuterinė sveikatos statistikos rodiklių vaizdavimo ir analizės sistema
 
Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema (SRS) – tai kompiuterinė sveikatos statistikos rodiklių vaizdavimo ir analizės sistema, skirta sveikatos priežiūros, įvairių tarnybų ir įstaigų vadovams, administratoriams, statistikams, epidemiologams ir kitiems specialistams.
 
Vartotojas, naudodamasis šiuo kompiuterinių duomenų vaizdavimo ir analizės paketu, gali lengvai ir greitai susirasti norimus gyventojų sveikatos bei sveikatos įstaigų veiklos rodiklius, pavaizduoti juos grafikais arba lentelėmis, lyginti tarpusavyje administracinius teritorinius vienetus bei skirtingus rodiklius per metus. Tai labai paprasta ir patogi sistema vartotojui, net neturinčiam darbo su kompiuteriu patirties.
 
Sistema sukurta Higienos instituto Sveikatos informacijos centre bendradarbiaujant su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regioniniu biuru.
 
Sistemos aprašymas (atsiųsti)

Tiesioginio priėjimo (on-line) kompiuterinė Lietuvos sveikatos rodiklių sistema nebeveikia. Prašome naudotis netiesioginio priėjimo sistema.

Netiesioginio priėjimo (off-line) kompiuterinė Lietuvos sveikatos statistikos rodiklių sistema
 

Apie visas pastebėtas klaidas ir netikslumus prašome informuoti Higienos instituto Sveikatos informacijos centrą.

2011 m. sveikatos rodiklių sistema buvo visiškai atnaujinta. Ji apima ir Europos sveikatos rodiklius (ECHI). Sistemoje esantys sergamumo duomenys apskaičiuoti iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA.

2014 m. Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema (SRS) papildyta nauja rodiklių grupe „Standartizuotas mirtingumas (Europos Sąjungos standartas)“. Šioje grupėje standartizuoti mirtingumo rodikliai suskaičiuoti naudojant naują Europos Sąjungos standartinę populiaciją. 2014–2016 m. rodikliai suskaičiuoti, naudojant penkmetines amžiaus grupes, kai paskutinė grupė yra 85+, 2017 m. rodikliai – kai paskutinė grupė yra 95+. 85+ ir 95+ metodais suskaičiuoti rodikliai skiriasi, todėl galimi Lietuvos statistikos departamento ir Mirties priežasčių registro skelbiamų standartizuotų rodiklių pagal naują Europos Sąjungos standartą nesutapimai su SRS'e skelbiamais rodikliais.

2015 m. SRS buvo papildyta dviem naujomis rodiklių grupėmis: „Visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai“ bei „Išvengiamas hospitalizavimas“.