Metodinė informacija apie medicininio mirties liudijimo pildymą ir mirties priežasčių statistiką

Medicininio mirties liudijimo pildymas
Formos Nr. 106/a „Medicininis mirties liudijimas“ pildymo taisyklės (atsiųsti)
Forma Nr. 106/a (atsiųsti)
Formos Nr. 106-2-1/a  „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“ pildymo taisyklės (atsiųsti)
Forma Nr. 106-2-1/a (atsiųsti)
Medicininio mirties liudijimo pildymas (atsiųsti)
Lankstinukas „Medicininio mirties liudijimo pildymo taisyklės“ (atsiųsti)
Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ Australijos modifikacija (TLK-10-AM
Mirties priežasčių kodavimo ir pagrindinės mirties priežasties išrinkimo metodinės rekomendacijos (anglų k.)

Mirties priežasčių statistikos rengimas
Mirties priežasčių statistinio tyrimo metodika 2015 (atsiųsti)
Mirties priežasčių statistikos metainformacijos aprašas (atsiųsti)
Mirties priežasčių statistikos kokybės ataskaita 2015 (atsiųsti)

Konsultacijos dėl medicininio mirties liudijimo pildymo teikiamos tel. (8 5) 277 3305 arba el. paštu vile.ciceniene@hi.lt.