Rekomendacijos

Rekomendacijos pagal temas:

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos stebėsena

Kitos temos

 

Naujausios rekomendacijos:

Muzikantų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija
J.Tamašauskaitė, S.Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 21 p.

Šiose rekomendacijose pateikiama medžiaga yra parengta remiantis atlikto tyrimo ir kitų užsienyje atliktų tyrimų rezultatų informacija apie muzikantų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimus, simptomus, sutrikimų paplitimą juos veikiančius rizikos veiksnius bei prevenciją.
Rekomendacijos skirtos muzikantams, muzikos mokyklų ir koncertinių įstaigų vadovams, muzikantus ruošiantiems pedagogams. Taip pat gali būti naudingos darbo medicinos gydytojams, profesinės sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms.
Atsiųsti rekomendacijas

Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas
Rekomendacijos gydytojams
D.Gorobecienė, R.Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 23 p.

Metodinėse rekomendacijose pateikiama trumpa informacija apie ligų sąsajas su darbu (kas yra profesinės ir kitos su darbu susijusios ligos), patarimai, į ką atkreipti dėmesį renkant profesinę anamnezę, informacija apie aktualias su darbu susijusias ir profesines ligas bei atmintinė gydytojams, kurią galima pateikti ir naudoti atskirai. Patogumo tikslu rekomendacijų priede pateiktas Lietuvoje patvirtintas profesinių ligų sąrašas. Skirtos įvairių profesinių kvalifikacijų gydytojams.
Atsiųsti rekomendacijas

 

Rodiklių standartizacija
S.Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 24 p.
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Rodiklių standartizacija“, kurių paskirtis – paaiškinti standartizuotų rodiklių naudojimo tikslą ir aplinkybes, standartizavimo būdus, sąlygas bei interpretaciją.
Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams, yra orientuotos į visuomenės sveikatos stebėsenos praktiką.
Atsiųsti rekomendacijas

Darbuotojų gerovės stiprinimas kuriant darbui ir asmeniniam gyvenimui derinti palankią darbo aplinką
D.Šorytė, B.Pajarskienė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 23 p.

Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas, kuriomis siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros svarbą bei padėti Lietuvos įmonėms ir įstaigoms kurti darbui ir asmeniniam gyvenimui derinti palankią darbo aplinką, kuri stiprintų darbuotojų gerovę. Rekomendacijos skiriamos Lietuvos įmonių ir įstaigų darbdaviams ir vadovams, taip pat profesinės sveikatos ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityse dirbantiems specialistams.
Atsiųsti rekomendacijas

Lietuvos higienos normos HN 98:2014 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai" taikymas
D. Gorobecienė, R. Eičinaitė-Lingienė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 24 p.
Higienos instituto specialistai parengė Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ taikymo metodines rekomendacijas. Metodinės rekomendacijos skirtos darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų bei įmonių, atliekančių profesinės rizikos veiksnių vertinimą, specialistams, fiziniams ir juridiniams asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems, kontroliuojantiems ir vertinantiems apšvietimą darbo vietose.
Atsiųsti rekomendacijas

Trumposios intervencijos: alkoholio vartojimo įpročių patikros ir pagalbos teikimo rekomendacijos
R. Janonienė, I. Radzevičiūtė, R. Ivanauskienė, A. Veryga
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 52 p.
Higienos instituto specialistai ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkai, parengė alkoholio vartojimo įpročių patikros ir pagalbos teikimo asmenims metodines rekomendacijas. Šios rekomendacijos skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams (bendrosios praktikos gydytojams, slaugytojams), taip pat savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biuruose dirbantiems visuomenės sveikatos ir kitiems specialistams, kurie norėtų teikti minėtas paslaugas suaugusiems šalies gyventojams.
Atsiųsti rekomendacijas

Gyvensenos tyrimų organizavimas savivaldybėse
V. Liuima, L. Nedzinskienė, J. Valentienė, R. Valintėlienė, S. Sauliūnė, S. Kaselienė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 31 p.
Higienos instituto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto specialistai bendradarbiaudami parengė rekomendacijas „Gyvensenos tyrimų organizavimas savivaldybėse“, skirtas savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose bei mokyklose dirbantiems specialistams, taip pat kitiems tyrėjams, planuojantiems gyvensenos tyrimus.
Leidinyje pateiktas išsamus aprašymas, kaip savivaldybėse naudojant bendrą metodiką atlikti periodinius vaikų ir suaugusiųjų gyvensenos tyrimus, kurių rezultatai atskleistų esamą gyvensenos situaciją Lietuvoje ir atskirose savivaldybėse, leistų stebėti rodiklių pokyčius savivaldybėse.
Atsiųsti rekomendacijas