Rekomendacijos

Rekomendacijos pagal temas:

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos stebėsena

Kitos temos

 

Naujausios rekomendacijos:

Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas
Metodinės rekomendacijos
D.Gorobecienė, R.Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 36 p.

Metodinėse rekomendacijose pateikiama trumpa informacija apie ligų sąsajas su darbu (kas yra profesinės ir kitos su darbu susijusios ligos), patarimai, į ką atkreipti dėmesį renkant profesinę anamnezę, informacija apie aktualias su darbu susijusias ir profesines ligas bei atmintinė gydytojams, kurią galima pateikti ir naudoti atskirai. Patogumo tikslu rekomendacijų priede pateiktas Lietuvoje patvirtintas profesinių ligų sąrašas. Metodinės rekomendacijos skirtos įvairių profesinių kvalifikacijų gydytojams.

Atsiųsti rekomendacijas