Sveikatos priežiūros įstaigų statistinė atskaitomybė

Dėl valstybinių ir savivaldybių sveikatos įstaigų metinių sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo tvarkos

Metinių sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo grafikas

Metinių sveikatos statistikos ataskaitų įvedimo programa


Dėl privačių sveikatos priežiūros įstaigų metinės statistinės atskaitomybės

Metinių sveikatos statistikos ataskaitų pildymo metodiniai nurodymai

 

METINĖS STATISTINĖS ATASKAITŲ FORMOS

Forma Nr. 1 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma1.pdf
Forma Nr. 2 PAPILDOMA ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma2.pdf
Forma Nr. 3 METŲ PERSONALO ATASKAITA, forma3.pdf
Forma Nr. 27 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES (SKYRIAUS) METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma27.pdf
Forma Nr. 34 MEDICININĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma34.pdf
Forma Nr. 35 SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma35.pdf
PRIVAČIOS VEIKLOS ATASKAITOS
Forma Nr. 1-PR PRIVAČIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma1-PR.pdf
Forma Nr. 25-PR PRIVAČIOS ODONTOLOGINĖS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA, forma25-PR.pdf
SPECIALIZUOTOS ATASKAITOS
Forma Nr. 13 ATASKAITA APIE SERGANČIUOSIUS PSICHIKOS LIGOMIS
Forma Nr. 14 ATASKAITA APIE PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMUS VARTOJANT PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS
Forma Nr. 23-1 TUBERKULIOZĖS DIAGNOSTIKOS, JA SERGANČIŲJŲ GYDYMO IR PRIEŽIŪROS ATASKAITA
Forma Nr. 30-1 KRAUJO DONORYSTĖS ĮSTAIGOS METŲ STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 31 TEISMO MEDICINOS INSTITUTO ATASKAITA
Forma Nr. 42 PATOLOGIJOS SKYRIŲ / TARNYBŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA NR. 42 (SVEIKATA)
Forma Nr. 46 TEISMO PSICHIATRIJOS ĮSTAIGŲ IR PRIVAČIŲ TEISMO EKSPERTŲ VEIKLĄ VYKDANČIŲ ASMENŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA NR. 46 (SVEIKATA)
VISUOMENĖS SVEIKATA IR UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKA IR KONTROLĖ
Forma Nr. 4 SERGAMUMAS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS
Forma Nr. 7 IMUNITETO BŪKLĖS ATASKAITA
Forma Nr. 8 PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA
Forma Nr. 9 TUBERKULINO MĖGINIŲ ATLIKIMO STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 37 PARAZITOZIŲ PAPLITIMAS
Forma Nr. 41-1 SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO ATASKAITA
Forma Nr. 43 ĮMONĖS, ATLIEKANČIOS PRIVALOMĄ PROFILAKTINĮ APLINKOS KENKSMINGUMO PAŠALINIMĄ, DARBO ATASKAITA
Forma Nr. 49 ATASKAITA APIE PASIUTLIGĖS PROFILAKTIKĄ
Forma Nr. 65 DUOMENYS APIE NUSTATYTUS LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ SUKĖLĖJUS BEI ŽIV
Forma Nr. 67 ATASKAITA APIE IŠTIRTUS DĖL ŽIV ASMENIS PAGAL TIRIAMĄSIAS GRUPES