Siūlome darbą

Higienos instituto Profesinio sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus vadovui (atsiųsti aprašymą)

Papildoma informacija teikiama Higienos instituto elektroniniu paštu karjera@hi.lt ir tel. (8 5) 212 1810.

 

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistui (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti pareigybės aprašymą).

Gyvenimo aprašymą ir / arba motyvacinį laišką prašome siųsti el. p. raimonda.janoniene@hi.lt.

Papildoma informacija teikiama tel. 8 (5) 262 8513 ir el. p. raimonda.janoniene@hi.lt.

 

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistui (atsisiųsti aprašymą).

Kontaktiniai asmenys: Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969, el. p. raimonda.eicinaite@dmc.lt, Higienos instituto Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė, tel. (8 5) 212 2574, el. p. rasa.sidagyte@hi.lt

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistui (atsiųsti aprašymą). 

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu ausra.zelviene@hi.lt iki š. m. spalio 1 d.
Telefonas pasiteirauti – (8 5) 206 0738.

 

Projekto „CHRODIS PLUS: gerųjų praktikų taikymas sergantiesiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis“:
Specialistui (pareigybės lygis – A2) (atsiųsti pareigybės aprašymą);
Specialistui (pareigybės lygis – A2) (atsiųsti pareigybės aprašymą);
Specialistui (pareigybės lygis – A2) (atsiųsti pareigybės aprašymą);
Specialistui (pareigybės lygis – A2) (atsiųsti pareigybės aprašymą).

Pretendentai privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą (CV);
5. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį specialiesiems reikalavimams, kopijas;
6. pretendento anketą. 

Dokumentų pateikimo būdas:
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).

Pretendentų atrankos būdas: testas raštu.

Su pretendentu, laimėjusiu konkursą, bus sudaroma terminuota darbo sutartis 0,25 etato krūviu projekto vykdymo laikotarpiui. 

Papildoma informacija teikiama Higienos instituto tel. (8 5) 262 8513, el. p. raimonda.janoniene@hi.lt.

 

SKELBIMAI DĖL STUDENTŲ PRAKTIKOS