Visuomenės sveikatos tyrimai

Vykdomi visuomenės sveikatos netolygumų, sąlygojamų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimai taip pat paslaugų prieinamumo bei kiti visuomenės sveikatos tyrimai.

Vykdomas tyrimas
   
Visuomenės sveikatos absolventų situacija darbo rinkoje (2019) (atsiųsti)

Įvykdyti tyrimai:

•    Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimo integralumo raiška (2018) (ataskaitos santrauka)
•    Sveikatos stiprinimo veiklą įgalingys veiksniai profesinio mokymo įstaigose (2016–2017) (ataskaitos santrauka)
•    Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams (2016–2017) (ataskaitos santrauka)
•    13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse (2014–2015) (ataskaitos santrauka)
•    Šeimos gydytojų žinių apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinės elgsenos tyrimas (2014–2015) (ataskaitos santrauka)
•    Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų (2015) (ataskaitos santrauka)
•    Hospitalinių infekcijų valdymo ir savigydos antibakteriniais vaistais vertinimas (2013–2014) (ataskaitos santrauka)
•    65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje (2013–2014) (ataskaitos santrauka)

Kontaktai. Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius, el. p. aldona.jociute@hi.lt.