2016

Primename, kad pasiūlymai dėl technologijų vertinimo laukiami iki kovo 1 d.

2016 02 26
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta sveikatos technologijų vertinimo organizavimo tvarka. Ja siekiama nustatyti aiškų, objektyviais kriterijais pagrįstą sveikatos technologijų, kurių vertinimą tikslinga atlikti, atrankos procesą.
 
Ši tvarka nustato, kad pasiūlymai dėl vertintinų visuomenės sveikatos technologijų teikiami Higienos institutui iki kovo 1 d. Pasiūlymus, kokių visuomenės sveikatos technologijų vertinimus reikėtų atlikti, gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pasiūlymus dėl vertintinų visuomenės sveikatos technologijų galima pateikti užpildant elektroninę formą, kurią rasite adresu http://technologijos.hi.lt/pasiulymai-technologiju-vertinimui.html.
 
Gautus pasiūlymus Higienos institutas apibendrins ir iki balandžio 1 d. pateiks svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui (http://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/sveikatos-prieziuros-technologiju-vertinimo-komitetas), kad pagal patvirtintus kriterijus būtų nustatyti vertinimo prioritetai.   
 
Visuomenės sveikatos technologijų, įtrauktų į prioritetinį sąrašą, vertinimas būtų atliekamas 2017 m.
 
Maloniai kviečiame visus aktyviai dalyvauti teikiant pasiūlymus ir prisidėti prie mokslo įrodymais grįstos visuomenės sveikatos politikos formavimo Lietuvoje.
 
Daugiau informacijos apie Higienos instituto atliktus ir šiuo metu atliekamus visuomenės sveikatos technologijų vertinimus rasite http://www.hi.lt/technologiju-vertinimas.html.
 
Daugiau informacijos apie visuomenės sveikatos technologijų vertinimą teikia Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovė Raimonda Janonienė tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu raimonda.janoniene@hi.lt.