2016

Amsterdame – EUnetHTA Bendrųjų veiksmų 3-osios programos sveikatos technologijų vertinimo partnerių susitikimas

2016 03 07

2016 m. kovo 2–3 dienomis Amsterdame (Nyderlanduose) vyko sveikatos priežiūros technologijų europinio bendradarbiavimo tinklo (EUnetHTA) Bendrųjų veiksmų 3-ojoje programoje dalyvaujančių partnerių susitikimas.

Susitikimą organizavo EUnetHTA Bendrųjų veiksmų 3-ąją programą koordinuojantis Nyderlandų nacionalinis sveikatos priežiūros institutas (Zorginstituut Nederland). Bendrųjų veiksmų 3-osios programą įgyvendina daugiau kaip 70 organizacijų. Pagrindinis šios programos tikslas yra pasiketi, kad sveikatos priežiūros technologijų vertinimo rezultatai būtų greičiau perkeliami į praktiką, užtikrinti atliekamų vertinimų kokybę bei efektyvumą.

Susitikime dalyvavo apie 120 dalyvių, atstovaujančių sveikatos technologijų vertinimo agentūroms, sprendimų priėmėjams, pacientų organizacijoms ir kitoms institucijoms iš Europos ir JAV. Renginyje Lietuvai atstovavo Higienos instituto ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos specialistai.

EUnetHTA Bendrojoje veiksmų 2-ojoje programoje įgyvendinti bandomieji vertinimai parodė, kad skirtingos sveikatos technologijų vertinimo agentūros gali dirbti kartu, o jų atlikti bendri vertinimai buvo naudingi ir nacionaliniu lygmeniu. Vykdant Bendrųjų veiksmų 3-ąją programą iššūkis yra užtikrinti, kad bendri sveikatos technologijų vertinimo rezultatai būtų perkelti į praktiką skirtingose Europos Sąjungos šalyse. Įgyvendinant 3-ąją programą siekiama plėtoti tvarius mechanizmus, kurie leistų užtikrinti mokslinį ir techninį bendradarbiavimą vykdant sveikatos priežiūros technologijų vertinimą Europoje. Susitikimo metu dalyviai pabrėžė, kad Europoje atliekami bendri vertinimai turi tenkinti nacionalinių sveikatos sistemų poreikius.

Susitikimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas aptarti kliūtis, su kuriomis susidūrė sveikatos technologijų vertinimo agentūros, vykdydamos Bendrųjų veiksmų 1-ąją ir 2-ąją programas, bei pateikti pasiūlymus, kaip galima būtų įveikti šias kliūtis ir sukurti tvarų agentūrų tinklą, kuris efektyviai veiktų pasibaigus 3-ąjai programai.

Susitikimo metu vyko atskirų darbo grupių dalyvių susitikimai, kurių metu buvo pristatyti darbo grupių tikslai ir pagrindiniai uždaviniai per visą 3-osios programos vykdymo laikotarpį. Higienos institutas yra išreiškęs norą dalyvauti šeštosios darbo grupės veiklose. Šioje darbo grupėje buvo pristatytos sveikatos priežiūros technologijų vertinimui taikomos metodikos bei diskutuojama, ką reikėtų tobulinti siekiant užtikrinti aukštą vertinimo rezultatų kokybę, pasitikėjimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių sveikatos priežiūros technologijų vertinimo agentūrų.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė Ieva Radzevičiūtė, tel. (85) 261 6681 arba el. paštu ieva.radzeviciute@hi.lt