2016

Seminare dalyviai svarstė su alkoholio vartojimu susijusių problemų prevencijos galimybes darbe

2016 03 18

Šių metų kovo 15 d. Panevėžyje įvyko Higienos instituto organizuotas seminaras „Su alkoholio vartojimu susijusių problemų prevencija darbe“, skirtas darbuotojų sveikatos ir saugos bei visuomenės sveikatos biurų specialistams. Seminaras surengtas bendradarbiaujant su Panevėžio visuomenės sveikatos biuru.

Renginyje dalyvavo 28 specialistai iš Panevėžio, Pasvalio, Šiaulių, Biržų, Alytaus ir kitų miestų įmonių bei visuomenės sveikatos biurų.

Seminaru siekta paskatinti įmonių sveikatos, saugos bei visuomenės sveikatos biurų specialistus atkreipti dėmesį į su alkoholio vartojimu susijusių problemų prevencijos galimybes darbo vietose, supažindinti su konkrečiomis metodikomis bei gerosios praktikos pavydžiais. Dalyviams buvo suteikta žinių apie su alkoholio vartojimu susijusius rizikos veiksnius, vartojimo paplitimą, problemas bei pasekmes darbo vietose, jie supažindinti su alkoholio vartojimo prevencijos galimybėmis darbo vietose ir gerąja įmonių, vykdančių alkoholio vartojimo prevenciją, patirtimi. Dalyvių dėmesys buvo atkreiptas į darbuotojų motyvacijos didinimo keisti savo įpročius svarbą. Be teorinių žinių dalyviai turėjo galimybę susipažinti ir išbandyti Suomijos profesinės sveikatos instituto parengtą praktinį vadovą, kaip formuoti su alkoholio vartojimu susijusių problemų prevenciją darbo vietose.

Seminaro medžiagą papildė žinios, įgytos Profesinės sveikatos centrui įgyvendinant suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“. Projektą finansuoja Europos Komisija „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Daugiau informacijos jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Sigita Vičaitė, tel. 867141457, el. p. sigita.vicaite@hi.lt.