2016

Seminaras „Investicijų į darbuotojų saugą ir sveikatą ekonominė nauda“

2016 03 22

Šių metų kovo 18 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto organizuotas seminaras „Investicijų į darbuotojų saugą ir sveikatą ekonominė nauda“.

Seminare dalyvavo 27 specialistai iš įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų, valstybinių, biudžetinių, viešųjų įstaigų. 

Seminaro tikslas buvo pristatyti darbuotojų saugos ir sveikatos ekonominės naudos analizės metodus, pasidalyti teorinių skaičiavimų bei praktinių investicijų į darbuotojų saugą ir sveikatą grąžos vertinimų patirtimi.
 
Seminaro metu pranešėjai pasidalijo žiniomis apie darbdavių skatinimo rūpintis darbuotojų sveikata ir darbo vietų kokybe mechanizmus, supažindino su darbuotojų saugos ir sveikatos ekonomikos principais, pristatė naujausius profesinių ligų statistinius duomenis. Pranešėja Alma Minelgienė iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatė nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais įvykiais aplinkybes bei paaiškino klausytojams, kokie yra išmokų iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto dydžiai. Prof. Ritoldas Šukys iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto kalbėjo apie ekonominius ir socialinius nuostolius (pasekmes) dėl nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, supažindino seminaro dalyvius su nuostolių skaičiavimo būdais.
 
Seminare buvo pateikta medžiaga, kuri buvo gauta Profesinės sveikatos centrui įgyvendinant suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“. Projektas buvo finansuotas Europos Komisija „Erasmus+“ programos lėšomis, Lietuvoje jį administravo Švietimo mainų paramos fondas.

Daugiau informacijos apie renginį gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Jolita Kartunavičiūtė, tel. +370-5-2120861, el. p.: jolita.kartunaviciute@dmc.lt .