2016

Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2016/1(72)

2016 03 24
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje (2016/1(72) publikuojami devyni originalūs straipsniai.
 
Straipsniuose gvildenamos su psichikos sveikata susiję problemos: psichologijos ir socialinio darbo studentų nuostatos dėl psichikos liga sergančių asmenų, Lietuvoje teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų, moterų, grįžusių į darbą po vaiko priežiūros atostogų, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo patirtys. Literatūros apžvalgoje publikuojamos su sveikata susijusios elgesį aiškinančios teorijos ir modeliai, skatinantys keisti elgesį.
 
Leidinyje pateikiami tyrimo rezultatai, kaip nuo skirtingo alkoholio vartojimo scenarijaus priklauso mirtingumas nuo kepenų cirozės. Publikuojamas straipsnis apie ambulatorines paslaugas teikiančių gydytojų specialistų požiūrį į pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros grandžių bendradarbiavimą.
 
Atkreiptas dėmesys ir į mitybos problemas. Aptariami ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mitybos ypatumai bei pateikiamas suaugusiųjų bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų faktinės mitybos ir mitybos įpročių tyrimas.
 
Redakcijos skiltyje skaitytojai kviečiami atkreipti dėmesį į sėkmingą Lietuvos šuolį į priekį, – pristatomi pacientų nuomonės apie Europos sveikatos sistemų veiklą pokyčiai 2015 m.
 
Žurnalo rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ specialistai informuojami apie tai, kad parengtos rekomendacijos, kaip darbo vietose įrengti, matuoti ir vertinti apšvietimą, kokie reikalavimai taikomi profilaktiniam darbuotojų sveikatos tikrinimui.
 
Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto tinklapio www.hi.lt, skyrelyje „Žurnalas „Visuomenės sveikata“ –> Archyvas.