2016

Įvyko hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai

2016 03 31

2016 m. kovo mėn. 30 dieną Higienos institute įvyko vienos dienos trukmės hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai. Jie buvo skirti infekcijų kontrolės ir kitiems specialistams, dirbantiems su infekcijų epidemiologine priežiūra asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Mokymai buvo organizuoti vykdant Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 28 punktą.

Šių mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su hospitalinių infekcijų apibrėžimais ir registravimo kriterijais, paplitimo tyrimo metodika: tyrimo organizavimu, duomenų rinkimu, tyrimo anketos pildymu ir duomenų suvedimu į elektroninę duomenų formą EpiData programoje. Buvo aptartos pagrindinės paplitimo tyrimo anketos pildymo ir duomenų surašymo į elektroninę duomenų sistemą klaidos. Teorinės žinios buvo įtvirtintos per praktinius užsiėmimus.

Specialistai, mokymų metu įgytas žinias galės pritaikyti šiemet balandį, kai bus atliekamas kasmetinis infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimas stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Kursus baigusių dalyvių sąrašas (atsiųsti)

Daugiau informacijos apie hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą galite rasti čia.

Papildomą informaciją Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Agnė Plentaitė tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. agne.plentaite@hi.lt.