2016

Susitiko Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikatos informacijos iniciatyvos komiteto nariai

2016 04 01
Kovo 22–23 d. Kopenhagoje (Danija) įvyko 4-tasis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos sveikatos informacijos iniciatyvos komiteto (EHII) susitikimas.
 
PSO Europos sveikatos informacijos iniciatyva sukurta siekiant pagerinti Europos regiono žmonių sveikatą per sveikatos informacijos, kuria remiamasi formuojant sveikatos politiką, tobulinimą. EHII numatė skatinti bendradarbiavimą, dalytis patirtimi, ugdyti specialistų gebėjimus ir suderinti duomenų rinkimą. Epidemiologijos profesorius seras M. Marmotas teigia, kad „norint kalbėti apie sveikatos netolygumus Europoje, pirmiausia reikia kalbėti apie sveikatos informacijos netolygumus. Šalyse, kurių žmonių sveikata blogiausia, sveikatos informacija taip pat paprastai blogiausia. Sveikatos informacijos nėra arba jos trūksta kaip tik ten, kur jos reikia labiausiai. Sveikatos informacija būtina visoms šalims – turtingoms ir skurdžioms“.
 
Prie 2012 m. įkurtos  Europos sveikatos informacijos iniciatyvos 2015 m. prisijungė ir Lietuva. Į EHII iniciatyvinę grupę atstovauti Lietuvai paskirtos Higienos instituto Sveikatos informacijos centro atstovės Rita Gaidelytė ir Auušra Želvienė.  
 
Susitikime PSO atstovai apžvelgė nuveiktus darbus, pristatė EHII viziją, pagrindinius tikslus ir darbo kryptis. EHII Specialiosios darbo grupės nariai pristatė kuriamą EHII darbų strategiją. Nagrinėtas EHII veiksmų planas ir koreguojamas atsižvelgiant į narių pasiūlymus, taip pat jis papildytas naujomis veiklomis. Eurostato bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atstovai informavo apie savo veiksmus bei bendradarbiavimo su EHII galimybes. Belgijos atstovai trumpai papasakojo apie BRIDGE HEALTH projektą, ryšius su EHII veikla. PSO atstovai pristatė naująjį Europos sveikatos informacijos portalą, kuriame pateikiama sveikatos statistinė informacija, informacija apie šalis, taip pat kaupiami ir pateikiami įrodymai, reikalingi formuojant sveikatos politiką (http://portal.euro.who.int).
 
 
Daugiau informacijos apie renginį gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė tel. (8 5) 277 3302, el. p. ausra.zelviene@hi.lt