2016

Susitiko Europos perinatalinės statistikos projekto darbo grupė

2016 04 11

Šių metų balandžio 4-5 d. Paryžiuje įvyko Europos perinatalinės statistikos (Euro-Peristat) projekto  darbo grupės narių susitikimas, kuriame dalyvavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Statistikos skyriaus vyr. specialistė Jelena Isakova.

Nuo 2015 m. Euro-Peristat projektas tapo BRIDGE Health projekto dalimi. BRIDGE Health projekto tikslas yra sukurti Europos sveikatos informacijos ir duomenų generavimo tinklą, apimantį pagrindines ES sveikatos politikos sritis ir kuris remiasi anksčiau vykdytų Europinių projektų patirtimi. Euro-Peristat uždaviniai yra pastoviai rinkti perinatalinės sveikatos statistikos duomenis, plėsti Euro-Peristat tinklą bei skatinti tyrimus, susijusius su netolygumais duomenų rinkimo iš rutininių duomenų sistemų, duomenų teikimo, analizės ir panaudojimo srityse. Taip pat Europos Sąjungos Sveikatos informacinėje sistemoje harmonizuoti ir integruoti perinatalinės statistikos rodiklius, metodus ir priemones.

Susitikime buvo aptarti pagrindiniai projekto tikslai, renkamų duomenų kokybė bei metodai, duomenų sujungimas ir naujų duomenų surinkimas, perinatalinio ir kūdikių mirtingumo duomenų pilnumo ir kokybės gerinimas, Euro-Peristat plėtimas už Europos ribų, bendradarbiavimas su BRIDGE Health, PREBIC ir kitais projektais.

Daugiau informacijos apie susitikimą suteikti gali Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Statistikos skyriaus vyr. specialistė Jelena Isakova, tel. (8 5) 277 3301 arba el. paštu jelena.isakova@hi.lt