2016

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidėjusios rizikos skyriuose 2015 m. ataskaita

2016 04 19

Išanalizuoti 2015 m. hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinės priežiūros padidėjusios rizikos skyriuose duomenys. Nacionaliniu lygiu savanoriškai duomenis pateikė 37 reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriai (toliau – RITS) bei 54 chirurgijos skyriai. RITS pateikė duomenis apie 2929 pacientus, besigydžius RITS ilgiau nei 2 paras. Chirurgijos skyriai pateikė duomenis apie 5877 pacientus, kuriems buvo atliktos koronarinių arterijų šuntavimo, cezario pjūvio, storosios žarnos, apendektomijos, cholecistektomijos, kirkšnies išvaržos, ortopedinės, šlapimo takų ir venų operacijos.

Pagrindiniai rezultatai reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose

2015 m. bent viena hospitalinė infekcija užregistruota 12,7 proc. (314) RITS pacientų. Iš viso nustatyta 637 hospitalinės infekcijos (paplitimas – 21,9 proc.). Bendras HI sergamumas sudarė 24,1 atvejo 1000 lovadienių. Sergamumas HI suaugusių pacientų grupėje beveik triskart didesnis nei vaikų grupėje (vaikų –  8,7, suaugusiųjų – 24,8). Atskiruose RITS sergamumas HI svyravo nuo 0 iki 50,8 atvejo 1000 lovadienių.

Didžiąją dalį visų nustatytų HI sudarė pneumonija (40,2 proc.) ir kitos apatinių kvėpavimo takų infekcijos (11,3 proc.), šlapimo takų infekcijos (14,0 proc.), klinikinis sepsis (9,9 proc.) ir mikrobiologiniu tyrimu patvirtintos kraujo infekcijos (9,7 proc.). Lyginant su 2014 m., sergamumas ventiliacine pneumonija padidėjo nuo 15,9 proc. iki 21,2 proc. suaugusiųjų grupėje, o sergamumas šlapimo takų infekcijomis išliko panašus (5,1 proc. – 2015 m. ir 4,7 proc. – 2014 m.). Lyginant su 2014 m., 2,6 karto išaugo kraujagyslinių kateterių sąlygotų kraujo infekcijų vaikų grupėje – nuo 1,4 iki 3,6 atvejo 1000 dienų su įvestu centrinių kraujagyslių kateteriu, tačiau sergamumas ventiliacine pneumonija sumažėjo –  2015 m. siekė 6,4 atvejo 1000 dienų su dirbtine plaučiu ventiliacija (toliau – DPV) (2014 m. – 10,5 atvejo 1000 DPV dienų).

Dažniausi hospitalinių infekcijų sukėlėjai – Acinetobacter padermės (18,3 proc.), kurios kartu su Klebsiella padermėmis yra pagrindinės pneumonijos sukėlėjos (atitinkamai 22,3 proc. ir 18,1 proc.). Kraujo infekcijas dažniausiai sukėlė plazmos nekoaguliuojantys stafilokokai (21,7 proc.). Lyginant su 2014 m. rezultatais, 2015 m. padaugėjo nustatytų HI sukėlėjų, atsparių antimikrobiniams vaistams: 6 meticilinui atsparių Staphylococcus aureus (MRSA) (0,9 proc.), 14 Klebsiella spp., gaminančių plataus veikimo beta laktamazes (ESBL), (2,0 proc.) ir 6 vankomicinui atsparaus enterokoko (VRE) (0,9 proc.) atvejai. Taip pat nustatyti 8 nauji Acinetobacter spp. ir  4 Escherichia coli, gaminančių plataus veikimo beta laktamazes (ESBL), atvejai, kurių 2014 m. nebuvo.

Didžioji dalis pacientų (81,7 proc.) gydyti antimikrobiniais vaistais, viso jie paskirti 4263 kartus. Dažniausiai skiriami I–II kartos cefalosporinai, sudarę 22,2 proc. visų paskirtų antimikrobinių vaistų.

Pagrindiniai rezultatai chirurgijos skyriuose

2015 m. operacinių žaizdų infekcijos (toliau – OŽI)  užregistruotos 103 pacientams (1,8 proc.), t. y. panašiai kaip ir 2014 m. (1,7 proc.). Daugiausiai užregistruota giliųjų operacinių žaizdų infekcijų (41,7 proc.). Operacinių žaizdų infekcijos dažniausiai išsivystė po storosios žarnos operacijų – 9,8 proc. ir širdies kraujagyslių šuntavimo operacijų – 6,6 proc. Lyginant su 2014 m., šie rodikliai mažai kito (atitinkamai 2014 m. – 6,9 proc. ir 5,5 proc.).

Antimikrobiniai vaistai dėl profilaktikos paskirti 5175 operuotiems pacientams (88,0 proc.). Penktadaliui (20,8 proc.) operuotų pacientų antimikrobinė profilaktika skirta 3 dienas ir ilgiau.

Mikrobiologiniai tyrimai atlikti 69 (66,9 proc.) operacinės žaizdos infekciją turintiems pacientams. Pusę visų išskirtų sukėlėjų sudarė gram neigiamos bakterijos. Vienam pacientui po cholecistektomijos nustatytas OŽI sukėlėjas, atsparus antimikrobiniams vaistams – Escherichia coli, gaminanti plataus veikimo beta laktamazes (ESBL). O dar  vienam pacientui nustatytas OŽI sukėlėjas Staphylococcus aureus, atsparus meticilinui.

Su hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos ir intensyviosios terapijos bei chirurgijos skyriuose 2015 m. ataskaitomis galite susipažinti paspaudę šią nuorodą. 

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Plentaitė tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. agne.plentaite@hi.lt.