2016

Prasideda Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2016–2017 m. kampanija „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“

2016 04 21
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (toliau EU–OSHA) 2016 m. balandžio mėnesį visoje Europos Sąjungoje pradeda vykdyti naują 2016–2017 m. Europos saugių darbo vietų informacinę kampaniją „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“. Lietuvoje oficialiai kampanija bus pradėta balandžio 28 d. – Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) dieną.
 
Higienos institutas – EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto informacinio tinklo dalyvis. Higienos instituto Profesinės sveikatos centras aktyviai prisidės prie kampanijos veiklų.
 
Europos darbuotojai senėja, o pensinio amžiaus riba didėja, profesinis gyvenimas taip pat ilgės, tad saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimas viso profesinio gyvenimo metu yra naudingas tiek darbuotojams, tiek verslui, tiek ir visai visuomenei. Tokia yra pagrindinė 2016–2017 m. Saugių darbo vietų kampanijos idėja. 2016–2017 m. Saugių darbo vietų kampanijos pagrindiniai tikslai:
  • skatinti tvarų darbą ir vyresnių darbuotojų sveikatingumą nuo pat profesinio gyvenimo pradžios;
  • užtikrinti sveikatos problemų prevenciją visą profesinį gyvenimą;
  • sudaryti sąlygas darbdaviams ir darbuotojams valdyti darbuotojų saugą ir sveikatą darbo jėgos senėjimo sąlygomis;
  • skatinti keistis informacija ir geriausia patirtimi.

Kviečiame apsilankyti kampanijai skirtoje interneto svetainėje lietuvių kalba: https://www.healthy-workplaces.eu/lt, kurioje rasite daug praktinės informacijos. Į kampanijos svetainę taip pat galima patekti paspaudus šį reklaminį skydelį:

Taip pat jau yra paskelbtas kvietimas įmonėms teikti paraiškas 2016–2017 m. geros praktikos apdovanojimų (GPA) konkursui. Paraiškos formą su paaiškinimais, kaip ją pildyti, rasite čiaDaugiau informacijos: https://osha.europa.eu/lt/highlights/call-nominations-2016-2017-good-practice-awards

Paraiškų teikimo klausimais prašome kreiptis į Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punkto koordinatorę Neritą Šot, tel. (8 5) 265 1628 arba el. paštu nerita.sot@vdi.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškose turėtų būti aiškiai aprašyta, kaip amžiaus / DSS valdymo gerosios praktikos priemonės senėjančios darbo jėgos sąlygomis buvo taikomos darbo vietoje, be to, gali būti pateikiami įrodymai, kuriais patvirtinama:

  • kaip į amžiaus įvairovę atsižvelgiama valdant DSS ir žmogiškuosius išteklius (pvz., įgyvendinant amžiaus valdymo politiką);
  • kad buvo atliekamas su amžiumi / amžiaus įvairove susijęs rizikos vertinimas, po kurio darbo vieta buvo pertvarkyta, siekiant užtikrinti rizikos prevenciją ar ją sumažinti, o tokio darbo vietos pertvarkymo priemonės įgyvendintos vadovaujantis dalyvavimu pagrįstu požiūriu;
  • visapusiškas požiūris į darbuotojų saugą ir sveikatą senėjančios darbo jėgos sąlygomis, pagal kurį derinama rizikos prevencija ir sveikatos stiprinimas darbe, įskaitant pirmos (rizikos šalinimas), antros (pvz., sveikatos stebėjimas, siekiant nustatyti problemas) ir trečios (reabilitacija ir grįžimas į darbą) pakopos prevenciją;
  • kad kuriamos ir įgyvendinamos senėjančios darbo jėgos valdymui skirtos intervencinės ir (arba) praktinės priemonės;
  • negalios prevencija ir grįžimo į darbą politika arba priemonės;
  • konkrečios priemonės, skirtos vyresniems darbuotojams ir (arba) nukreiptos į vyresniems darbuotojams būdingus pavojus ir riziką.

 

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Jolita Kartunavičiūtė, tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt