2016

Higienos instituto specialistai tobulinosi Suomijos profesinės sveikatos institute

2016 04 29
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrumų skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šorytė 2016 m. balandžio 18–22 d. profesines žinias gilino Suomijos profesinės sveikatos institute. Stažuotė vyko Europos Komisijos finansuojamos „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 
Suomija visoje Europoje garsėja kaip šalis, pirmaujanti profesinės sveikatos ir darbo sąlygų dirbantiesiems gerinimo srityje. Suomijos profesinės sveikatos institute (http://www.ttl.fi/en/) vykdomi tyrimai ir projektai yra nukreipti į darbuotojų gerovės stiprinimą, gerosios praktikos darbovietėse kūrimą. Instituto darbuotojų sukurta darbingumo indekso metodika (angl. Work Ability Index), kaip ir daugelis kitų jų parengtų instrumentų, yra plačiai taikoma ne tik Suomijoje, bet ir visame pasaulyje.  
 
Stažuotės metu vyko susitikimai su Suomijos profesinės sveikatos specialistais, dirbančiais tokiose srityse kaip darbingumas, darbo ir šeimos gyvenimo derinimas, sveika darbo vieta visoms amžiaus grupėms, darbuotojų gerovė. Buvo dalyvaujama nacionalinio lygio renginiuose, kurių metu daugiau sužinota apie šiuo metu Suomijoje vykdomus tyrimus, projektus bei kitas veiklas profesinės saugos ir sveikatos srityse. Įvykę susitikimai ir renginiai leido įgyti daugiau mokslinių žinių, taip pat daugiau sužinoti apie gerąją Suomijos patirtį kuriant darbuotojams palankią darbo aplinką.  
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šorytė tel. (8 5) 212 25 89 arba el. paštu dovile.soryte@hi.lt.