2016

Higienos institutas pakvietė diskusijai apie darbingumo išsaugojimą

2016 05 16
2016 m. gegužės 11 dieną Higienos institutas, bendradarbiaudamas su Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Druskininkų Jaunimo užimtumo centre surengė informacinę dieną, kurios metu vyko seminaras „Sveikatos stiprinimas darbo vietoje“ bei diskusija „Sveikas ir darbingas žmogus visais amžiaus tarpsniais“.
 
Renginyje dalyvavo 35 Druskininkų, Alytaus, Marijampolės, Vilkaviškio, Varėnos, Lazdijų, Prienų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų bei tuose regionuose dirbančių įmonių, miestų, rajonų savivaldybių ir kitų organizacijų už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingi atstovai. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pristatė biuro iniciuojamą projektą, kurio metu bus stiprinama įmonių ir įstaigų darbuotojų sveikata. Teorinio-praktinio užsiėmimo metu dalyviai mokėsi, kaip pasirūpinti fiziniu aktyvumu darbe, kad išvengtų nugaros, sprando skausmų.
 
Diskusijos „Sveikas ir darbingas žmogus visais amžiaus tarpsniais“ metu Higienos instituto Profesinės sveikatos centro atstovai pasidalijo per suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“ įgytomis žiniomis, informavo dalyvius apie 2016–2017 m. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) vykdomą informacinę kampaniją „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“.
 
Nagrinėta skirtingų darbuotojų amžiaus tarpsnių koncepcija, kuri nurodo, kad įvairaus amžiaus darbuotojai susiduria su specifiniais iššūkiais, turinčiais įtakos jų darbingumui. Į tai svarbu atsižvelgti kuriant saugią ir sveiką darbo aplinką. Taip pat pristatytas Suomijos profesinės sveikatos institute sukurtas ir holistiniu požiūriu pagrįstas darbingumo modelis. Darbingumo palaikymo uždavinys – siekti sveikos pusiausvyros tarp darbo ir asmeninių darbuotojo išteklių.
 
Dalyviams pristatytas informacinis atvirukas, iliustruojantis „darbingumo namą“. Atvirukas išleistas iš projekto „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“ lėšų. Projektą finansuoja Europos Komisija „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 
Daugiau informacijos apie renginį jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Jolita Kartunavičiūtė, tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt .