2016

Paskelbta suvestinė savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita

2016 06 01
Higienos institutas, vykdydamas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito pateiktą rekomendaciją, nuo 2015 m. kasmet rengia ir skelbia suvestinę savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą.
 
Suvestinėje ataskaitoje didžiausias dėmesys skiriamas parengtų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybiniams aspektams: pristatymo laikui, ataskaitų apimčiai, rodiklių pateikimo problemoms, taip pat trumpai apžvelgiami vykdyti atrankiniai tyrimai, savivaldybių dažniausiai išskirtos prioritetinės sritys. Kiekvieno skyrelio pabaigoje Higienos instituto specialistai pateikia rekomendacijas, kaip būtų galima pagerinti savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengimą ateityje.
 
Rengiant suvestinę ataskaitą atkreiptas dėmesys, kad didžioji dalis savivaldybių savo ataskaitas pateikė laiku, taip pat kasmet gerėja stebėsenos ataskaitų kokybė. Taip pat pastebėta, kad savivaldybės beveik nevykdė atrankinių tyrimų, kadangi juos planuoja vykdyti centralizuotai.
 
Su suvestine 2015 m. ataskaita bei savivaldybių pateiktomis ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto interneto svetainėje adresu:
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyr. specialistė Žilvinė Našlėnė, tel. (8 5) 277 3302 arba el. paštu zilvine.naslene@hi.lt, Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė, tel (8 5) 277 3302 arba el.paštu ausra.zelviene@hi.lt.