2016

Dalyvauta ECDC pasitarimuose antimikrobinio atsparumo ir hospitalinių infekcijų tema

2016 06 08
Gegužės 31 - birželio 1 dienomis vyko ECDC antimikrobinio atsparumo ir hospitalinių infekcijų (ARHAI) programos jungtinis hospitalinių infekcijų (HAI-Net), antibiotikų suvartojimo (ESAC-Net) ir antimikrobinio atsparumo (EARS-Net) stebėsenos tinklų koordinacinių grupių susitikimas, kuriame kaip HAI-Net koordinacinės grupės narė dalyvavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė.
 
Birželio 1-2 dienomis vyko HAI-Net tinklo operacinių žaizdų infekcijų protokolo nacionalinių atstovų susitikimas, kuriame dalyvavo   Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė ir to paties centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Agnė Plentaitė.
 
ARHAI programos jungtinis koordinacinių grupių susitikimas
 
Jungtiniame pasitarime ARHAI programos vadovas ir atskirų sričių atsakingi koordinatoriai pristatė artimiausius siekinius ir 2016-2018 m. darbus. Akcentuota stebėsenos plėtra, maksimalus visų šalių dalyvavimo užtikrinimas, stebėsenos duomenų ataskaitų formato pasikeitimas ir jų pateikimo laiko ankstinimas, internetinėje svetainėje teikiamos informacijos pildymas, rekomendacijų rengimas, skubių pranešimų ir EPIS sistemos naudojimo skatinimas.
 
Video konferenciniu ryšiu pranešimą skaitęs DG SANTE direktoriaus pavaduotojas Charles Price pristatė Europos Komisijos prioritetus, dokumentus, siekinius, akcentavo hospitalinių infekcijų ir antimikrobinio atsparumo naštos, įskaitant mirštamumą, įvertinimo svarbą.
 
Viena iš prioritetinių ARHAI programos krypčių yra proceso ir eigos indikatorių diegimas į stebėseną. Europos Komisija išreiškė pageidavimą, kad ECDC parinktų ir pradėtų teikti paprastus, lengvai interpretuojamus ir antimikrobinio atsparumo valdymo progresą leidžiančius vertinti indikatorius. Pasitarime pristatyti ir aptarti jau pradėti diegti ar išbandomi antibiotikų (AB) vartojimo (bendro suvartojimo, atskiri vartojimo ligoninėse, visuomenėje ir ilgalaikės globos įstaigose) indikatoriai, atsparumo ir hospitalinių infekcijų (HI) prevencijos indikatoriai, jų šaltiniai, vertinimo privalumai ir trūkumai, įtraukimo į nuolatinę stebėseną etapai.
 
Diskusija vyko aptariant vieningo ligoninės identifikacinio numerio įvedimo klausimą. Vieningas identifikacinis numeris leistų sumažinti iš ligoninių renkamos atskiriems ARHAI programos tinklams informacijos apimtis bei įgalintų kompleksiškai vertinti antibiotikų suvartojimo ir atsparumo ryšį. Tačiau sprendimas nėra lengvas, nes beveik visose šalyse antibiotikų suvartojimo, bakterijų atsparumo ir hospitalinių infekcijų duomenis renka skirtingos nacionalinės institucijos, dažniausiai įsipareigojusios užtikrinti ligoninių konfidencialumą.
 
Stebėsenos plėtros, indikatorių pasirinkimo, vieningo ligoninės identifikacinio numerio įvedimo ir kiti susiję klausimai detaliau aptarti paraleliai vykusiuose HAI-Net, ESAC-Net ir EARS-Net tinklų koordinacinių grupių susitikimuose.
 
HAI-Net tinklo operacinių žaizdų infekcijų protokolo nacionalinių atstovų susitikimas
 
Susitikime buvo aptarti operacinių žaizdų infekcijų (OŽI) stebėsenos protokolo pakeitimai, OŽI prevencijai skirtų struktūros ir proceso indikatorių įtraukimas į protokolą, diskutuota apie pilotinio tyrimą atlikimą siekiant išbandyti naująjį OŽI protokolą.
 
Susitikimo metu buvo pristatyti siūlomi OŽI protokolo pakeitimai, diskusijos metu atrinkti OŽI struktūros ir proceso indikatoriai, kurie bus įtraukti į pilotinį OŽI protokolą, pristatyta Olandijos patirtis naudojant struktūros ir proceso indikatorius OŽI stebėsenoje. Europos lygiu reikalingi bendri ir vieningi indikatoriai, kad būtų galima palyginti situaciją tarp ligoninių bei tarp šalių.
 
Taip pat buvo diskutuota apie pilotinio tyrimo atlikimo laiką: anksčiausiai tyrimą atlikti įmanoma š. m. rugsėjo mėnesį, pasirenkant išbandyti visą atnaujintą protokolą arba tik struktūros ir proceso indikatorius. Nuspręsta, kad Lietuva atliks viso atnaujinto protokolo išbandymą š. m. rudenį (spalio - lapkričio mėn.).
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė el. paštu rolanda.valinteliene@hi.lt  ir Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė A. Plentaitė el. paštu agne.plentaite@hi.lt.