2016

Dalijosi žiniomis apie profesinės sveikatos priežiūrą

2016 06 10
2016 m. gegužės 31 d. Trakuose vyko Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro organizuoti mokymai savivaldybių Visuomenės sveikatos biurų (toliau – VSB) darbuotojams „Kvalifikacijos tobulinimo kursai visuomenės sveikatos stiprinimo specialistams“. Kursuose pasidalyti žiniomis apie profesinę sveikatos priežiūrą, vykdomus projektus, galimą bendradarbiavimą tarp Higienos Instituto ir VSB specialistų buvo pakviesti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro atstovai: vadovė Raimonda Eičinaitė–Lingienė ir PSC Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Greta Rožėnaitė.
 
Profesinės sveikatos centro atstovai kartu su visuomenės sveikatos stiprinimo specialistais iš Vilniaus, Ukmergės, Mažeikių, Šalčininkų ir Klaipėdos diskutavo apie profesinės sveikatos vietą visuomenės sveikatos sistemoje, teisinius darbų saugos ir profesinės sveikatos pagrindus, profesinės rizikos veiksnių klasifikaciją, kancerogenus, mutagenus, stresą darbe ir kitus psichosocialinius darbo veiksnius, profesinių ligų klasifikaciją, profesinių ligų priežasčių tyrimo ir profesinių ligų nustatymo tvarką. Dalyviams buvo pristatyta ir EU-OSHA pradėta nauja  Europos saugių darbo vietų informacinė kampanija 2016–2017 m. „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“. Įtvirtindami žinias darbo grupėse dalyviai atliko praktines užduotis apie Saugos ir sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą įmonėse, kalbėta apie profesinės sveikatos specialistų vaidmenį, dialogą su darbdaviu, taip pat pristatytos sveikatinimo priemonių įgyvendinimo darbo vietose rekomendacijos.
 
Mokymų diena sutapo su Pasauline diena be tabako todėl visi klausytojai dalyvavo Mažeikių VSB paskelbtoje iniciatyvinėje priemonėje „Pūsk muilo burbulus, o ne tabako dūmus“.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė Lingienė, tel. (8 5) 212 1969 arba el. paštu raimonda.eicinaite@dmc.lt