2016

Išleistas leidinys „Profesinės ligos Lietuvoje 2015 m.“

2016 06 14
Higienos instituto Profesinių ligų registro specialistai parengė leidinį, kuriame pateikti Lietuvos dirbančiųjų sergamumo profesinėmis ligomis statistiniai duomenys: sergamumo profesinėmis ligomis dinamika 2010–2015 m., darbuotojų sergamumas pagal gyvenamąją vietovę ir administracinius vienetus, amžių, lytį, profesinių ligų grupes, ligų priežastis, ekonominės veiklos rūšį ir profesiją.
 
Leidinyje yra ir informacija apie registro objektų registravimą, ryšį su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis, duomenų teikimą ir naudojimą, registro duomenų saugą, profesinių ligų nustatymo tyrimą, ginčytinų profesinių ligų diagnozių nustatymą, socialinio draudimo išmokas.

Leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. Jame pateiktos konkrečios rodiklių reikšmės skirtos toliau analizuoti duomenis.  
 
Leidinį atsisiųsti galima paspaudus čia arba apsilankius Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“.
 
Daugiau informacijos Jums gali sutiekti Profesinių ligų registro vadovė Danė Krisiulevičienė telefonu (8 5) 212 0876 arba el. paštu: dane.krisiuleviciene@dmc.lt.