2016

Parengtos darbo vietų apšvietimo metodinės rekomendacijos

2016 06 21

Higienos instituto specialistai parengė Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ taikymo metodines rekomendacijas.

Nepakankamas ar blogai įrengtas, netinkamai prižiūrimas apšvietimas darbo vietoje – vienas iš esminių profesinės rizikos veiksnių, ne tik trikdantis darbuotojų sveikatą, bet ir turintis įtakos darbuotojo emocinei savijautai, mažinantis darbo našumą, didinantis nelaimingų atsitikimų skaičių ir šitaip nešantis nuostolius verslui. Mokslininkų apskaičiavimu, tinkamas apšvietimas gali padėti išvengti traumų, klaidų darbe ir iki pusės karto padidinti darbo našumą, skatinti darbuotojų energingumą bei mažinti įtampą. Dėl netinkamo apšvietimo darbuotojai gali patirti sprando raumenų ir regos įtampą, galvos skausmus, tapti apatiški, dirglūs, trikdomas jų dėmesys. Dėl prasto apšvietimo įvyksta daugiau traumų, mažėja darbo našumas.

Tokį rizikos veiksnį reikia tinkamai valdyti: įvertinti riziką ir numatyti priemones jai pašalinti.

2014 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtinta atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ (toliau – HN 98:2014). Naujojoje higienos normoje atsižvelgta į Lietuvos standartais perimtas Europos normas LST EN 12464-1:2011 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje“ ir LST EN 12464-2:2007 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje“ (įsigaliojus HN 98:2014, Lietuvoje perimtas naujas LST EN 12464-2:2014).

HN 98:2014 pirmą kartą nustatytos mažiausios ribinės apšvietimo vertės darbo vietose, kurios įrengtos statinių išorėje.

Įmonių darbuotojams kilo klausimų dėl normos nuostatų taikymo, ypač dėl darbo vietų statinių išorėje. Todėl nuspręsta parengti rekomendacijas, kaip turėtų būti suprantamos ir taikomos HN 98:2014 nuostatos. Rekomendacijose taip pat pateikta papildomos informacijos ir geros praktikos pavyzdžių, kaip darbo vietose įrengti, matuoti ir vertinti apšvietimą.

Metodinės rekomendacijos skirtos darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų bei įmonių, atliekančių profesinės rizikos veiksnių vertinimą, specialistams, fiziniams ir juridiniams asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems, kontroliuojantiems ir vertinantiems apšvietimą darbo vietose.

Rekomendacijas galite rasti Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ arba atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Danguolė Gorobecienė, tel. 8 5 212 0861, El. paštas danguole.gorobeciene@hi.lt