2016

Baigėsi ERASMUS+ projektas „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“

2016 06 23
Higienos institutas baigė vykdyti suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“. Projektas buvo finansuotas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 
Metus trukusio projekto tikslai buvo kelti specialistų kvalifikaciją, stiprinti Lietuvos specialistų, besirūpinančių darbuotojų sveikata įmonėse, teikiamų paslaugų kokybę, skleisti užsienio šalių gerąją patirtį Lietuvoje aktualiomis profesinės sveikatos temomis, tokiomis kaip palankios psichosocialinės aplinkos kūrimas, sveikatos stiprinimo darbo vietose skatinimas, sąlygų sveikai senėti, darbo saugos ir sveikatos ekonominės naudos apskaičiavimas.
 
Projekto metu Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai dalyvavo Šiaurės pažangaus profesinės sveikatos mokymo instituto (NIVA) organizuotuose kursuose „Valdymas, atsižvelgiant į skirtingo amžiaus darbuotojų grupių poreikius“, kurie vyko Helsinkyje, Suomijoje ir „Darbuotojų saugos ir sveikatos ekonomika – naujausi duomenys ir skaičiavimai“, surengtuose Upsaloje, Švedijoje. Taip pat specialistai dalyvavo darbo stebėjimo vizituose Suomijos profesinės sveikatos institute (FIOH). Vizitų metu specialistai susipažino su Suomijoje veikiančia profesinės sveikatos sistema, sveikatos stiprinimo darbe bei gerovės darbe koncepcijomis, darbo psichologo vaidmeniu profesinės sveikatos sistemoje ir sveikatos stiprinimo programose, susitiko su specialistais, dirbančiais tokiose srityse kaip darbingumas, darbo ir šeimos gyvenimo derinimas, sveika darbo vieta visoms amžiaus grupėms, darbuotojų gerovė. Atsivežtos žinios ir patirtis Higienos instituto renginių metu buvo paskleistos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų, visuomenės sveikatos biurų bei kitiems specialistams Lietuvoje.
 
Projekte išsamiau nagrinėtos dvi koncepcijos. Pirmoji – skirtingų darbuotojų amžiaus tarpsnių koncepcija, kuri teigia, kad įvairiuose gyvenimo tarpsniuose darbuotojai susiduria su specifiniais iššūkiais, turinčiais įtakos jų darbingumui. Į tai svarbu atsižvelgti kuriant saugią ir sveiką darbo aplinką. Antrasis – Suomijos profesinės sveikatos institute sukurtas holistiniu požiūriu pagrįstas darbingumo modelis, teigiantis, kad darbingumo išlaikymo uždavinys yra siekti sveikos ir saugios pusiausvyros tarp darbo ir asmeninių resursų.
 
Darbingumo modelį iliustruojantis „Darbingumo namas“ projekto lėšomis buvo išleistas lietuvių kalba. Informacinį atviruką galima rasti Higienos instituto bibliotekoje arba interneto svetainėje www.hi.lt, skiltyje „Leidiniai“ / „Informaciniai leidiniai“.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Sigita Vičaitė, tel. 8 671 41457, el. p. sigita.vicaite@hi.lt.