2016

„Telefonu teikiamos konsultacijos metantiesiems rūkyti“ technologijos vertinimo rezultatai pristatomi specialiame leidinyje

2016 06 30

Kaip vieną iš intervencijų rūkymo paplitimui mažinti, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja įsteigti telefoninę pagalbos liniją, kuri norintiems mesti rūkyti asmenims teiktų konsultacijas, kaip tai padaryti. Tačiau siūloma intervencija Lietuvoje iki šiol nesulaukė deramo dėmesio, abejojama, ar tikrai tokia priemonė veiksminga ir ar jos įgyvendinimas šaliai būtų ekonomiškai naudingas.

Higienos instituto specialistai atliko visuomenės sveikatos technologijos „Telefonu teikiamos konsultacijos metantiesiems rūkyti“ vertinimą. Atliekant šį vertinimą surinkti ir apibendrinti moksliniai įrodymai apie konsultacijų telefonu metantiesiems rūkyti veiksmingumą, pristatyta Europos Sąjungos šalių, teikiančių minėtas paslaugas, patirtis, atliktas tokios paslaugos teikimo ekonominis vertinimas. Gauti rezultatai rodo, kad jei tokios paslaugos būtų pradėtos teikti Lietuvoje, jos ne tik veiksmingai prisidėtų prie rūkymo paplitimo mažinimo, bet ir būtų ekonomiškai efektyvios, t. y. gaunama nauda atsvertų patiriamus tokių paslaugų organizavimo ir teikimo kaštus.

Higienos instituto specialistai tikisi, kad leidinyje pristatomi vertinimo rezultatai ne tik prisidės prie veiksmingesnės tabako kontrolės  politikos įgyvendinimo, bet ir turės įtakos keičiant sveikatos politikos formavimo principus Lietuvoje, pereinant prie mokslo įrodymais grįstų sprendimų.

Daugiau informacijos apie leidinį galite rasti Higienos instituto svetainėje www.hi.lt, skiltyje Leidiniai -> Moksliniai leidiniai.

Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovė Raimonda Janonienė, tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu raimonda.janoniene@hi.lt