2016

Leidinys „Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vykdymas: kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų?“

2016 08 08
Higienos instituto specialistai parengė antrąjį šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį „Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vykdymas: kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų?“. Leidinyje aptariami Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos (LSS) vertinimo rodiklių pokyčiai: jų kryptis, mastelis ir padėtis Lietuvos savivaldybėse, jei rodiklio siekinio kol kas nepavyksta įgyvendinti.
 
8 iš 21 LSS rodiklių reikšmės nuo 2012 m. iki 2014–2015 m. pakito pakankamai ar net daugiau nei tikėtasi, kad būtų įvykdytas LSS 2020 m. tarpinio vertinimo tikslas. 5 rodiklių reikšmių pokytis vyko laukiama kryptimi, tačiau lėčiau nei reikėtų siekiant užtikrinti, kad 2020 m. būtų pasiektos LSS numatytos šių rodiklių reikšmės. 8 rodiklių reikšmės nuo 2012 m. pakito priešinga kryptimi nei buvo siekiama LSS.
 
Leidinį galima rasti interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai->Informaciniai leidiniai“ arba atsisiųsti paspaudus šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė, tel. (8 5) 277 3302 ar el. paštu: ausra.zelviene@hi.lt arba skyriaus vyr. specialistė Rūta Ustinavičienė el. paštu: ruta.ustinaviciene@hi.lt.