2015

Suomiai išleido leidinį apie nedarbingumą dėl ligų Baltijos jūros tinklo šalyse

2015 01 22
Suomijos profesinės sveikatos institutas išleido leidinį „Sickness absenteeism in the BSN countries: Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russian Federation and Sweden“ („Nedarbingumas dėl ligos BSN tinklo šalyse: Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Rusijos Federacijoje ir Švedijoje“). Informaciją leidiniui rengė minėtų BSN šalių atsakingų institucijų atstovai. Ataskaitą apie padėtį Lietuvoje parengė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai.

BSN (angl. Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety) – tai 1995 m. įkurtas Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos institucijų tinklas. Kasmetiniuose šio tinklo narių susitikimuose nagrinėjamos pasirinktos aktualios darbuotojų saugos ir sveikatos temos. Leidinyje pateiktos 2013 metų šalių ataskaitos: aptariamos pagrindinės nedarbingumo dėl ligų tendencijos šalyse, aprašoma, kaip nedarbingumas dėl ligų fiksuojamas, kokios institucijos tuo užsiima, kokie yra nedarbingumo dėl ligų kompensavimo mechanizmai, o taip pat šalyse taikomos prevencijos priemonės nedarbingumui dėl ligų mažinti.

Remiantis leidinyje pateikta informacija, matome, kad nedarbingumo dėl ligų atvejų ir išmokų kiekis šalyse nemažėja. Tačiau skiriasi  taikomi nedarbingumo dėl ligų fiksavimo ir kompensavimo mechanizmai. Skandinavijos šalyse pirmąsias 3–10 ar net 14 nedarbingumo dėl ligų dienų apmoka darbdavys, mokėdamas nuo 70 iki 100 procentų susirgusio darbuotojo dienos uždarbio. Šiose šalyse pirmoms 3 nedarbingumo dėl ligos dienoms pagrįsti paprastai nereikalaujama gydytojo išduodamo nedarbingumo pažymėjimo. Nuo 3–15 ligos dienos nedarbingumas kompensuojamas iš nacionalinio socialinio draudimo fondo, nelaimingų atsitikimų draudimo, sveikatos draudimo ar kitų fondų. Skandinavijos šalys daug dėmesio skiria prevencijos priemonėms nedarbingumui dėl ligų mažinti.

Leidinį anglų kalba galite rasti Higienos instituto bibliotekoje arba parsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Jolita Kartunavičiūtė tel. 8 5 212 0861, arba el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt.