2016

Žurnalo „Visuomenės sveikata“ 2016 m. 2 priede – mokslinės konferencijos „Visuomenės sveikatos aktualijos“ straipsniai

2016 08 16
Žurnalo „Visuomenės sveikata“ antrajame šių metų priede publikuojami 2016 m. balandžio 6 d. Klaipėdoje vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Visuomenės sveikatos aktualijos“, skirtos Vydūno (Vilhelmo Storostos) 148 gimimo metinėms, straipsniai.
 
Leidinyje publikuojama 12 originalių straipsnių ir trys literatūros apžvalgos.
 
Originaliuose straipsniuose daug dėmesio skiriama vaikų ir paauglių sveikatai: nagrinėjamas mergaičių fizinio aktyvumo ugdymas paauglystėje, paauglių sveikatai palankios psichologinės mokymosi aplinkos kūrimas šeimoje, fizinės būklės savikontrolės ugdymo įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų (10–11 metų) fiziniams gebėjimams ir požiūriui į fizinės sveikatos ugdymą, berniukų ir mergaičių kūno vaizdo vertinimas.
 
Pora straipsnių skirta vyresnio amžiaus žmonių problemoms nagrinėti: JAV sveikų ilgaamžių tolesnio gyvenimo lūkesčiai bei užimtumo programų įgyvendinimas gerontologijos įstaigose.
 
Straipsniuose taip pat nagrinėjamas burnos higienistų poreikis Vakarų Lietuvoje, širdies ritmas kaip priemonė jūreivių funkcinei būklei įvertinti jūrinio reiso metu, kokį specialistų ugdymo poreikį sukuria nepasitenkinimo kūno įvaizdžiu rizikos veiksniai ir jų poveikis sveikatai bei psichosocialiniam gyvenimui, įvertintos studentų žinios apie ŽIV/AIDS, pristatomi tyrimo apie miesto ir kaimo gyventojų požiūrį į skiepus rezultatai.
 
Literatūros apžvalgų skiltyje pateikiami trys straipsniai: „Asmens gyvenimo sėkmės link: Vydūno pamokos“, „Bendruomenės slaugytojo ir šeimos globėjo partnerystė“ bei „Medicinos laboratorijų veiklos kokybės vertinimo sistemos“.
 
Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto tinklalapio www.hi.lt skyrelyje „Visuomenės sveikata -> Archyvas“ arba paspaudę šią nuorodą.