2016

Trakuose pristatyti inovatyvūs jaunimo sveikatinimo metodai

2016 08 29
2016 m. rugpjūčio 22 d. Trakuose įvyko tarptautinis seminaras „Inovaciniai sveikatinimo metodai jaunimo ugdymui“. Seminaro tikslas buvo pristatyti projekto metu pasiektus rezultatus, perimant projekto partnerių organizacijų geros praktikos patirtį, taikyti šiuolaikiškus ir novatoriškus metodus, pateikiant jaunimui žinias apie sveikos gyvensenos principus bei profesinę sveikatą, skatinti jų domėjimąsi savo sveikata, siekį aktyviau mankštintis, pasirinkti tinkamus mitybos principus, vengti žalingų gyvensenos įpročių ir pan.
 
Seminaras surengtas įgyvendinant tarptautinį projektą pagal programą „NordPlus Horizontal, kuri skirta bendradarbiavimui švietimo srityje ir yra remiama Šiaurės Ministrų tarybos. Projektą koordinuoja Lietuvos Sveikuolių sąjunga, projekto partneriai yra Higienos institutas, Lietuvos profesinės sveikatos asociacija, Islandijos, Suomijos tyrimo institutai, Latvijos, Liepojos rajono mokykla.
 
Seminarą Trakuose organizavo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Higienos instituto profesinės sveikatos centras, Lietuvos profesinės sveikatos asociacija. Seminare dalyvavo 55 Visuomenės sveikatos biurų specialistai iš Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Kauno, Vilniaus, Vilkaviškio, Druskininkų ir kitų Lietuvos miestų.
Projektu siekta taikant inovatyvius, dinamiškus ir patrauklius švietimo metodus, didinti suinteresuotų organizacijų – VSB specialistų, jaunimo organizacijų atstovų, darbdavių, nevyriausybinių organizacijų narių gebėjimus diegti sveikos gyvensenos principus ir teikti žinias jaunimui apie profesinę sveikatą.
 
Seminare skaityti pranešimai apie inovacinius ugdymo metodus, taikomus sveikatinimo srityje Lietuvoje, Latvijoje ir Suomijoje. Švietimo ugdymo centro direktorius Giedrius Vaidelis  pristatė patirtį, kaip inovaciniai ugdymo metodai taikomi švietimui, kokios gali būti naudojamos naujos formos, inovacinių metodų išskirtinumas ir patirtis šioje srityje. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoja dr. Rita Raškevičienė pristatė pagal projektą atlikto tyrimo rezultatus. Jo metu buvo apklausti 359 moksleiviai iš 13-os mokyklų. Šis tyrimas parodė, kad dauguma respondentų savo sveikatą vertino kaip gerą, labai gerą ar puikią (76,4 proc.), tačiau per vertinamą tyrime  mėnesį net 68,6 proc. moksleivių iki dviejų kartų skundėsi sveikata, 25,8 proc. respondentų – nuo trijų iki šešių, o likę 3,7 proc. – nuo septynių iki dvylikos sveikatos sutrikimų. Paaiškėjo, kad fizinei veiklai neprivalomųjų kūno kultūros pamokų metu 56,8 proc. respondentų skiria iki valandos per dieną, 31,2 proc. – iki dviejų valandų, o 36,7 proc. respondentų nurodė niekada nesportuojantys. Tiriant mitybos įpročius 59,9 proc. respondentų teigė, kad maitinasi sveikai, maždaug tiek pat jų visada valgo pusryčius.
 
Vertinant prevencinių programų poreikį, pusė (50,4 proc.) respondentų pažymėjo, kad yra dalyvavę su sveikatingumu susijusiose programose, pavyzdžiui, „Diena prieš rūkymą“, „Sveika gyvensena“, sporto šventėje, „Sportuojanti mergaitė – būsima olimpietė“. Tyrime dalyvavę moksleiviai sakė, kad norėtų dalyvauti programose apie sveiką, subalansuotą mitybą (39,3 proc.), psichinės sveikatos gerinimą (23,4 proc.), fizinio aktyvumo programose ir sporto treniruotėse (44,6 proc.). Be to moksleiviai norėtų sužinoti daugiau apie sportą, vėžį ir kitas ligas, pirmąją pagalbą, sveiką mitybą, vegetarizmą, sveiką laiko paskirstymą, jogą, rūkymą.
 
M. dr. Maria Rautio iš Suomijos Darbo medicinos instituto pristatė Suomijoje taikomas jaunimui skirtas sveikos gyvensenos skatinimo rekomendacijas ir inovacinius vertinimo testus. Ji kalbėjo ir apie pagrindinius teisės aktus, kuriais nustatomas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Suomijoje, bendruomenėje, kolektyve ir individualiai taikomus metodus, kurie moksleiviams padeda sukurti saugų psichologinį mikroklimatą, pasirinkti tinkamą fizinį aktyvumą ir kt. Tarp patrauklių naujų metodų paminėta ir jaunuolių motyvacija keisti gyvensenos įpročius, žalojančius jų sveikatą per diskusijas, žaidimus, pokalbius su konsultantais ir pan., akcentuojant holistinį požiūrį į savo sveikatą, pavyzdžiui, RaPatti metodas, naudojamas dirbant grupėse, interaktyvūs metodai.
 
Seminare buvo pristatyti inovaciniai švietimo metodai, kuriuos sukūrė Lietuvos profesinės sveikatos asociacija kartu su Higienos instituto Profesinės sveikatos centru bei partnerių organizacijomis, jaunimo NVO. Šie metodai galėtų būti taikomi mokantis ar žaidžiant kompiuteriu, kai pertraukėlių metu atliekama kūno mankšta ir akių gimnastika. Taip pat pademonstruoti kiti švietimo metodai, kurie padėtų jaunuoliui pačiam įvertinti savo elgsenos įpročius ir atkreiptų jo dėmesį į per mažą fizinį aktyvumą, netinkamą mitybą, paskatintų jį keistis.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969 arba el. paštu raimonda.eicinaite@dmc.lt.