2016

Darbui ir asmeniniam gyvenimui derinti palanki darbo aplinka padeda stiprinti darbuotojų gerovę

2016 09 06

Dirbančių žmonių psichikos sveikata ir gerovė laikoma vienu iš esminių produktyvumo ir inovacijų Europos Sąjungoje išteklių. Darbuotojų jaučiama pusiausvyra tarp darbo ir asmeninio gyvenimo yra reikšminga jų gerovės patyrimo sąlyga. Tokie darbuotojai pasižymi mažesniu patiriamu stresu, didesne motyvacija dirbti ir darbingumu, geresne fizine ir psichikos sveikata, didesniu pasitenkinimu darbu ir bendrai gyvenimu.

Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Darbuotojų gerovės stiprinimas kuriant darbui ir asmeniniam gyvenimui derinti palankią darbo aplinką“, kuriomis siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros svarbą bei padėti Lietuvos įmonėms ir įstaigoms kurti darbui ir asmeniniam gyvenimui derinti palankią darbo aplinką, kuri stiprintų darbuotojų gerovę.

Pateikiama medžiaga parengta remiantis Higienos institute atlikto tyrimo „Gerovės patyrimas derinant darbą ir asmeninį gyvenimą darbuotojams grįžus iš vaiko priežiūros atostogų“ (2014–2015 m.) ir kitų Lietuvoje bei užsienyje atliktų tyrimų rezultatais, taip pat su darbuotojų sveikata ir gerove susijusių tarptautinių organizacijų ir institucijų pateikiama informacija, Lietuvoje ir užsienio šalyse veikiančių įmonių gerąja patirtimi.

Rekomendacijos skiriamos Lietuvos įmonių ir įstaigų darbdaviams ir vadovams, taip pat profesinės sveikatos ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityse dirbantiems specialistams.

Rekomendacijas galite rasti Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai->Metodinės rekomendacijos“ arba atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų skyriaus vyr. specialistė Dovilė Šorytė, tel. 8 5 212 2589, el. p. dovile.soryte@hi.lt