2016

Atlikta apklausa apie Higienos instituto teikiamų sveikatos statistikos duomenų poreikį, kokybę ir prieinamumą

2016 09 16
Europos statistikos sistemoje statistikos kokybė yra valdoma remiantis Europos statistikos praktikos kodeksu, kuris yra grindžiamas 15 principų. Viename iš 11–to principo kriterijų (11.3), nurodyta, kad turi būti „reguliariai stebima, kaip tenkinami naudotojų poreikiai ir sistemingai imamasi reikiamų priemonių. Vadovaudamiesi šiuo principu, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai  atliko sveikatos statistikos vartotojų apklausą, kuria siekta ištirti Higienos instituto teikiama informacija besinaudojančių asmenų nuomonę apie sveikatos statistikos duomenų poreikį, kokybę ir prieinamumą. Tokia apklausa buvo atlikta pirmą kartą.
 
Apklausa atlikta 2016 m. balandžio–gegužės mėnesiais, joje dalyvavo 364 Higienos instituto Sveikatos informacijos centro teikiamų duomenų vartotojai. Didžioji dalis respondentų Higienos instituto interneto svetainę bei teikiamos statistinės informacijos šaltinius vertino teigiamai. Labiausiai respondentų poreikius atitiko Lietuvos sveikatos rodiklių sistema (http://sic.hi.lt/html/srs.htm). Kiek daugiau nei pusė respondentų visada arba beveik visada rasdavo statistinę informaciją, kurios ieškojo. Labiausiai informacijos trūko visuomenės sveikatos biurų ir gydymo įstaigų darbuotojams.
 
Atsižvelgiant į šios apklausos rezultatus bus siekiama dar labiau pagerinti statistinės informacijos pateikimą, kad vartotojai galėtų lengviau ir patogiau rasti jiems reikalingą informaciją.
 
Leidinį apie tyrimą ir jo rezultatus atsisiųsti galima paspaudus šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyr. specialistė Rūta Ustinavičienė, tel. (8 5) 277 3302 arba el. paštu: ruta.ustinaviciene@hi.lt.