2016

Įvyko 22-asis BSN šalių bei NDPHS ekspertų susitikimas

2016 09 29
Šių metų rugsėjo 21-22 dienomis Tamperėje (Suomija) įvyko 22-as kasmetinis saugos ir sveikatos specialistų dviejų veikos grupių (BSN, NDPHS) susitikimas, kuriame Lietuvą atstovavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė - Lingienė.
 
Šiame kasmetiniame seminare dalyvavo bei patirtimi dalijosi Baltijos jūros regiono šalių (Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Švedijos ir Šiaurės vakarų Rusijos) mokslininkai, politikai, praktikai, dirbantys profesinės saugos ir sveikatos srityje, bei atstovai iš Tarptautinės darbo organizacijos (TDO), Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA). Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovė, nuotoliniu būdu pristatydama pranešimą apie prioritetines veiklos sritis ir iššūkius, akcentavo migrantų ir pabėgėlių sveikatos ir darbo aplinkos problemas, jų prevenciją.
 
Seminare pristatyti pagrindiniai projektai, įgyvendinami regiono šalyse, tarp jų paminėtini: „Sveikatą stiprinantis tinklas darbo vietose – jo plėtra Šiaurės ir Baltijos šalyse“ (Suomija), „Mokymo programos profesinės sveikatos specialistų rengimui, jų kokybės užtikrinimas ir atitiktis ES reikalavimams“ (Estija), „Šiaurės šalių patirtis apie darbo aplinkos rizikos veiksnius ir jų prevenciją, dirbant žemoje temperatūroje“ (Suomija). Grupė Suomijos profesinės sveikatos instituto (FIOH) mokslininkų pristatė projektą „Profesinių ir su darbu susijusių ligų efektyvesnis identifikavimas, prevencija, registracija“, bendru šalių partnerių sutarimu matant poreikį ir galimybę dalyvauti šiame projekte ir teikti bendrą paraišką ES finansavimui INTERREG programos apimtyje, įtraukiant partnerius ne tik iš Šiaurės, Baltijos šalių, bet ir Baltarusijos.
 
Darbo grupėse diskutuota apie BSN ir NDPHS tinklo kuriamą vertę kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių – tai ir praktinė nauda, ir galimybė bendradarbiauti su mokslininkais, politikais, keistis gerąja patirtimi, ieškoti stipriausių modelių, padedančių įgyvendinti profesinės sveikatos politiką šalyse. Nuspręsta ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie padėtų plėtoti šį tinklą ir stiprinti nacionalinius tinklus profesinės saugos ir sveikatos srityje.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969 arba el. paštu raimonda.eicinaite@dmc.lt.