2016

Leidinys „Darbingumas vyresniame amžiuje: galimybė dirbti ilgiau“

2016 10 03

Daugelyje išsivysčiusių šalių keičiasi demografinė visuomenės struktūra – žmonės gyvena ilgiau, tuo pačiu ilgėja vidutinis darbo jėgos amžius. Ilgesnis ir produktyvesnis darbinis gyvenimas tampa labai svarbus. Įvairūs tyrimai ir apklausų analizės atskleidė, jog vyresnio amžiaus gyventojai dažnai nori tęsti darbinę veiklą net ir sulaukę pensinio amžiaus. Tačiau atsižvelgiant į pokyčius, kurie vyksta, kai žmonės sulaukia vyresnio amžiaus, svarbu pasirūpinti fizine darbo aplinka, darbo krūviu, kuris tenka vyresniems darbuotojams, lanksčiomis darbo valandomis bei palaikančia aplinka. Visuomenėje vyraujančių požiūrių pokytis bei tolerancijos vyresnio amžiaus darbuotojams didinimas gali ženkliai prisidėti rūpinantis darbuotojų ilgesne darbinga veikla.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė informacinį leidinį, kurio tikslas – atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus darbuotojų darbingumo išlaikymo ir darbinės veiklos ilginimo galimybes. Leidinyje pristatomos dvi koncepcijos: Švedijos mokslininkų apibendrinta senėjimo kompleksiškumo koncepcija ir Suomijos profesinės sveikatos instituto sukurta darbingumo koncepcija.

Tam, kad būtų išlaikytas darbuotojų darbingumas ir ilginama žmonių darbinė veikla, reikia darbdavio bei visos visuomenės pastangų. Pateiktos papildančios viena kitą koncepcijos gali būti naudingos vadovams, žmogiškųjų išteklių, profesinės sveikatos specialistams, vystant skirtingo amžiaus darbuotojų grupių valdymą. Jie gali paskatinti diskusijas šiais klausimais: kokie senėjimo procesai yra svarbūs atskirų profesinių grupių žmonėms, kaip užtikrinti, kad vyresnio amžiaus darbuotojai išlaikytų darbingumą ir kas lemia darbuotojų sprendimą tęsti darbinę veiklą sulaukus vyresnio amžiaus.

Leidinys skirtas įmonių vadovams, darbuotojams, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų (darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos) specialistams, visuomenės sveikatos, žmogiškųjų išteklių specialistams.

Rekomendacijas galite rasti Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai -> Informaciniai leidiniai“ arba atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

 

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Sigita Vičaitė, tel. (8 5) 2120861 arba el.paštu sigita.vicaite@hi.lt