2016

Išleistos metodinės rekomendacijos „Rodiklių standartizacija“

2016 10 24
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Rodiklių standartizacija“, kurių paskirtis – paaiškinti standartizuotų rodiklių naudojimo tikslą ir aplinkybes, standartizavimo būdus, sąlygas bei interpretaciją.
Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams, yra orientuotos į visuomenės sveikatos stebėsenos praktiką.
 
Metodines rekomendacijas sudaro keli skyriai, kuriuose aptariama rodiklių standartizacijos esmė, pagrindinės sąvokos ir skaičiavimai, tiesioginės ir netiesioginės standartizacijos metodai, naudojami standartai ir dažniausiai užduodami klausimai.
 
Metodines rekomendacijas galima rasti Higienos instituto tinklapyje (Leidiniai -> Rekomendacijos -> Visuomenės sveikatos stebėsena) arba parsisiųsti paspaudus šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyr. specialistė Sandra Mekšriūnaitė, tel. (8 5) 277 3302 arba el. paštu sandra.meksriunaite@hi.lt.