2016

Rekomendacijos gydytojams „Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas“

2016 10 25
2013 m. Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 27,8 tūkst. Lietuvos darbuotojų turėjo su darbu susijusių sveikatos problemų. 53,8 proc. šių asmenų dėl su darbu susijusios ligos buvo nedarbingi. Dažniausiai Lietuvos darbuotojai skundėsi su darbu susijusiais raumenų ir skeleto sistemos sutrikimais bei psichikos sveikatos problemomis.
 
Gydytojas, įtaręs, kad darbuotojo sveikatos sutrikimas gali būti susijęs su darbu, asmenį turi siųsti darbo medicinos gydytojo konsultacijai. Tačiau pastebima, kad gydytojams trūksta žinių ir įgūdžių susieti ligą su darbu. Pavyzdžiui, Higienos instituto 2012 m. atlikto tyrimo duomenimis, daugiau negu pusė šeimos gydytojų savo žinias ir įgūdžius tikrindami darbuotojų sveikatą bei įtardami profesines ligas vertina kaip vidutinius arba nepakankamus. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenimis, 2015 m. darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų metu įtarta tik 3 proc. visų užregistruotų profesinių ligų atvejų, – 46 proc. asmenų, kuriems 2015 m. buvo užregistruota profesinė liga, dėl profesinės ligos jau buvo netekę 45 ir daugiau procentų darbingumo.
 
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė metodines rekomendacijas „Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas“, kurios padės gydytojams greičiau atpažinti dėl darbo atsiradusius sveikatos sutrikimus, kuo anksčiau pastebėti profesinių ligų požymius bei paskatins siųsti pacientus konsultuotis pas darbo medicinos gydytoją. Rekomendacijos prisidės prie efektyvesnės ligų diagnostikos, gydymo bei profilaktikos. Rekomendacijose pateikta informacija taip pat pravers gydytojams motyvuojant ir šviečiant pacientus, konsultuojantis ir bendraujant su kitais specialistais, darbdaviais.
 
Metodinės rekomendacijos skirtos įvairių profesijų gydytojams. Jose pateikiama trumpa informacija apie ligų sąsajas su darbu (kas yra profesinės ir kitos su darbu susijusios ligos), patarimai, į ką atkreipti dėmesį renkant profesinę anamnezę, informacija apie aktualias su darbu susijusias ir profesines ligas bei atmintinė gydytojams, kurią galima pateikti ir naudoti atskirai. Kad būtų patogiau, rekomendacijų priede pateiktas Lietuvoje patvirtintas profesinių ligų sąrašas.
 
Rekomendacijas rasite Higienos instituto interneto svetainėje www.hi.lt, skiltyje „Leidiniai -> Rekomendacijos“ arba galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Danguolė Gorobecienė, tel. (8 5) 212 2574, el. p. danguole.gorobeciene@hi.lt.