2016

Įvertinti Vilniaus miesto psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialiniai darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksniai

2016 11 03

Užsienio šalių tyrimai rodo, kad psichikos sveikatos slaugytojų darbo aplinkoje yra daug stresą keliančių veiksnių: didelis darbo krūvis, aukšti psichologiniai darbo reikalavimai, gausus dokumentacijos kiekis, didžiulė įtampa, mažos galimybės daryti įtaką atliekamam darbui, kolegų ir vadovų socialinės paramos stygius, nepasitenkinimas darbu, neaiškus, prieštaringas ir dviprasmiškas darbinis vaidmuo, smurto grėsmė. Stresą darbe keliantys veiksniai siejami su blogesne psichikos sveikatos slaugytojų fizine ir psichikos sveikata.

Remiantis Lietuvoje atliktais tyrimais galima teigti, kad psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinė darbo aplinka nėra saugi. Higienos instituto specialistai atliko tyrimą „Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose, psichosocialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas“. Šiuo tyrimu siekta visapusiškai ištirti slaugytojų psichosocialinius darbo aplinkos veiksnius, tam pasitelkiant kiekybinį ir kokybinį tyrimus.

Tyrimas rodo, kad Vilniaus psichiatrijos įstaigose dirbančios slaugytojos dažnai susiduria su stresą keliančiais veiksniais, tokiais kaip smurtas darbe, dideli emociniai darbo reikalavimai, greitas darbo tempas, mažai galimybių daryti įtaką savo darbui bei darbo ir šeimos konfliktas. Itin didelį susirūpinimą kelia fizinio ir psichologinio smurto psichiatrijos įstaigose paplitimas bei literatūros duomenys apie smurto pasekmes. Interviu su slaugytojais parodė, kad smurto patyrimas yra nujautrinamas, todėl realūs smurto paplitimo mastai psichiatrijos įstaigose gali būti dar didesni nei atskleidė kiekybinis tyrimas.

Daugiau informacijos apie leidinį galite rasti Higienos instituto svetainėje www.hi.lt, skiltyje Leidiniai -> Moksliniai leidiniai.

Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų  skyriaus vadovė Birutė Pajarskienė, tel. (8 5) 212 2817 arba el. paštu birute.pajarskiene@hi.lt