2016

Įvertintas suaugusių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje

2016 11 16

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, fizinis pasyvumas siejamas su 12,2 proc. visų Europos regiono mirčių ir yra pagrindinis širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, II tipo cukrinio diabeto, osteoporozės, kai kurių vėžio formų (gimdos, prostatos, gaubtinės žarnos) ligų rizikos veiksnys. Taigi fizinis pasyvumas tapo aktualia visuomenės sveikatos problema.

Siekiant didinti gyventojų fizinį aktyvumą Lietuvoje yra vykdomos įvairios priemonės: organizuojami bėgimo maratonai, rengiamos sporto šventės, konkursai, platinama informacija apie fizinio aktyvumo naudą ir kt. Tačiau iki šiol minėtos priemonės nedavė lauktų rezultatų.

Higienos instituto specialistai atliko technologijų vertinimo tyrimą „Suaugusių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje“, kurio rezultatai pristatomi „Mokslo darbų“ serijos leidinyje.

Šiuo tyrimu siekta kelių tikslų – surinkti moksliniais tyrimais patvirtintą informaciją apie suaugusių asmenų FA skatinti taikomų intervencijų veiksmingumą ir įvertinti veiksmingų intervencijų mastą Lietuvoje. Atlikta mokslinių publikacijų sisteminė apžvalga atskleidė, kad suaugusių asmenų fizinį aktyvumą galimai skatina pirminės sveikatos priežiūros ir kitų specialistų tiesioginio kontakto ar nuotoliniu būdu teikiamos fizinio aktyvumo konsultacijos. Palankūs rezultatai keičiant fizinio aktyvumo elgseną stebėti taikant savikontrolei skirtas intervencijas, ypač jei jos pritaikytos individualių fizinio aktyvumo rezultatų stebėsenai. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvoje tiek savivaldybių administracijų, tiek visuomenės sveikatos biurų atstovams trūksta informacijos apie veiksmingas fizinio aktyvumo skatinimo intervencijas – mokslo įrodymais grįstos suaugusiems gyventojams taikomos fizinio aktyvumo skatinimo priemonės sudaro tik nedidelę Lietuvoje vykdomų intervencijų dalį.

Daugiau informacijos apie leidinį galite rasti Higienos instituto svetainėje www.hi.lt, skiltyje Leidiniai -> Moksliniai leidiniai.

Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovė Raimonda Janonienė, tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu raimonda.janoniene@hi.lt