2016

Apmokyti Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro tvarkytojų įgalioti asmenys

2016 11 16
2016 m. spalio 24 d., spalio 27 d. ir lapkričio 15 d. vyko Higienos instituto organizuoti Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro (toliau – VSPS registras) tvarkytojų įgaliotų asmenų mokymai.
 
Mokymuose dalyvavo VSPS registro tvarkytojų įgalioti asmenys: 39 asmenys iš savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir 8 įgalioti asmenys iš specializuotų visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro.
 
Mokymų dalyviai buvo supažindinti su VSPS registro duomenų tvarkymo tikslais, objektu, teisės aktais, duomenų tvarkymo schema, naudotojų funkcijomis, registro administravimu, įstaigos specialistų duomenų tvarkymu. Vyko praktiniai įstaigų specialistų duomenų įvedimo, tvarkymo užsiėmimai. Aptarti iškilę klausimai ir problemos.
 
VSPS registras, kurio pagrindinis tvarkytojas yra Higienos institutas, įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1207. Registro objektas - specialistai, atliekantys visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose. Registras kaups, sistemins ir analizuos šių specialistų duomenis, o turima informacija padės įvertinti specialistų kompetencijas, numatyti šių specialistų poreikį, nustatyti kvalifikacijos tobulinimo kryptis, planuoti kvalifikacijos tobulinimui reikalingas lėšas.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti VSPS registro vadovė Daiva Gerasimavičienė, tel. (8 5) 212 1986, el. paštu daiva.gerasimaviciene@hi.lt ir VSPS registro vyr. specialistas Martynas Izokaitis, tel. (8 5) 261 4184, el. paštu martynas.izokaitis@hi.lt