2016

Vienoje įvyko 9-oji Europos visuomenės sveikatos konferencija

2016 11 17
2016 m. lapkričio 10-12 dienomis Vienoje (Austrija) vyko 9-oji metinė Europos visuomenės sveikatos konferencija „Visi už sveikatą – sveikata visiems“ (angl. 9th European Public Health Conference. All for Health – Health for All). Konferenciją organizavo Europos visuomenės sveikatos asociacija (EUPHA) bei Austrijos visuomenės sveikatos draugija. Į renginį atvyko daugiau nei 1500 dalyvių. Higienos instituto atstovai turėjo galimybę dalyvauti konferencijoje įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ finansuojamą projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ Nr. NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001.
 
Šių metų konferencijoje daug dėmesio buvo skiriama Otavos chartijai – vienam iš svarbiausių tarptautinių sveikatos stiprinimo dokumentų. Otavos chartija buvo priimta prieš 30 metų, tačiau ir šiandien išlieka aktuali. Renginio organizatoriai kartu su partneriais kvietė pasirašyti Vienos deklaraciją – dokumentą, kuriame pripažįstama Otavos chartijos principų svarba ir aktualumas šiandieniniame pasaulyje. Su Vienos deklaracija galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: https://goo.gl/AeQNpy .
 
Konferencijoje buvo pabrėžiama tarpsektorinio bendradarbiavimo svarba, gerosios patirties sklaida siekiant geresnės sveikatos. Sveikatos sektorius nėra pajėgus išspręsti visų sveikatos problemų, tačiau tą ne visuomet pripažįsta sveikatos politikai bei visuomenė. Tarpsektorinio bendradarbiavimo stoka gali lemti neefektyvų resursų paskirstymą, neteisingą prioritetų nustatymą. Todėl labai svarbu, kad visi sektoriai dirbtų kartu, siektų iš anksto numatytų ir aiškiai apibrėžtų tikslų.
 
Renginyje taip pat buvo akcentuota, kad Europa susiduria su naujais iššūkiais, pavyzdžiui, didėjančiais sveikatos netolygumais, nulemtais socialinių ir ekonominių veiksnių. Šie sveikatos netolygumai neigiamai veikia ekonomiką ir kiekvienais metais lemia 1,3 trilijono eurų žalą. Siekiant sumažinti sveikatos netolygumus, turi būti veikiama visuose lygiuose: makro lygmenyje įgyvendinant principą „sveikata visose politikose“; mezo lygmenyje – keičiant ir tobulinant esamą infrastruktūrą, kad ji skatintų sveikatai palankią elgseną; bei mikro lygmenyje – taikant intervencijas, skirtas paveikti individo elgesį.
 
10-oji metinė Europos visuomenės sveikatos konferencija vyks 2017 m. lapkričio 1-4 dienomis Stokholme (Švedijoje).
 
Daugiau informacijos apie konferenciją Jums gali suteikti Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyriaus vyr. specialistas Vincentas Liuima 261 4184, el. paštu vincentas.liuima@hi.lt.