2016

Išleistas naujas „Mokslo darbų“ serijos leidinys „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų“

2016 12 08
Higienos institutas išleido naują „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų“. Tai jau 26 šios serijos leidinys, pristatantis atliktus tyrimus.
 
Daugėja įrodymų, kad daugelis psichikos ir elgesio sutrikimų, nustatomų suaugusiems žmonėms, gali prasidėti vaikystėje. Vaikai ir paaugliai pažeidžiamesni, nes labiau priklausomi nuo emocinės aplinkos šeimoje, mokykloje, bendraamžių grupėje. Jų psichikos sveikatą gali sutrikdyti tokie veiksniai, kaip smurtas, patyčios, skurdas, žalingi įpročiai, todėl vaikams, kaip pažeidžiamiausiai asmenų grupei, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys ir suteikiama visapusiška pagalba, laiku užtikrinamas kokybiškų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.
 
Naujame „Mokslo darbų“ leidinyje pristatoma tyrimo „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų“ataskaita bei trys mokslinės publikacijos, kuriose gilinamasi į psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams, poreikį, teisinę bazę, paslaugas teikiančias institucijas ir žmogiškuosius išteklius bei paslaugų prieinamumo analizę Lietuvoje. Paslaugų prieinamumas nagrinėjamas organizaciniu, komunikaciniu ir ekonominiu aspektais, atsižvelgiant į sociodemografinius rodiklius, pristatomas paslaugų prieinamumas tėvų / globėjų požiūriu.
 
Leidinys skirtas sveikatos politikams, sveikatos priežiūros administratoriams, visuomenės sveikatos specialistams bei universitetams, rengiantiems specialistus pagal visuomenės sveikatos programą.
 
Daugiau informacijos apie leidinį galite rasti Higienos instituto svetainėje www.hi.lt, skiltyje Leidiniai -> Moksliniai leidiniai.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyriaus vyr. specialistė Loreta Stonienė, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu loretastoniene@gmail.com.