2014

Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2014/4(67)

2014 12 22
Skaitytojams siūlome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį. Jame pateikti septyni originalūs straipsniai. Didžiausias dėmesys sutelktas į įstaigų restruktūrizavimo problemą. Šia tema paskelbti straipsniai nagrinėja Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narių požiūrį į sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo politiką, restruktūrizuotose ligoninėse dirbančių slaugytojų suvokiamos gerovės prognozavimą pagal psichosocialinius darbo veiksnius ir nerimastingumą. Su psichikos sveikata susiję ir kiti straipsniai, tyrinėjantys vidutinio amžiaus suaugusiųjų nerimo dėl sveikatos ir sveikatos kontrolės suvokimo ryšį bei moterų pykčio kaitą psichoterapijoje.

Literatūros apžvalgose nagrinėjama duomenų tyryba medicinoje: taikymas, problemos ir galimybės bei integruota vaikų sveikatos priežiūra, aprašoma tarptautinė patirtis ir rekomendacijos.

Redakcijos skiltyje aptarti pagrindiniai vaikų sveikatos apibrėžimai, vaikų sergamumo ir ligotumo rodikliai, vaikų sveikatos netolygumų tendencijos bei džiuginantys pasiekimai vaikų sveikatos srityje.

Rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ pateikta informacija apie 20-ąjį kasmetinį tarptautinį Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo (BSN) partnerių susitikimą bei apie užbaigtą projektą „Sveikatos ugdymo darbo vietose tyrimas: esama padėtis ir poreikiai“.

Rubrikoje „Metodinės rekomendacijos“ pristatomos rekomendacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti pacientų smurto darbe prevenciją.

Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto tinklalapio www.hi.lt skyrelyje „Visuomenės sveikata“ -> „Archyvas“ arba paspaudę nuorodą čia.