2016

Gydytojai ir slaugytojai tobulinosi, kad efektyviau atpažintų su darbu susijusias ir profesines ligas

2016 12 29
2016 m. gruodžio mėnesį Kauno Šilainių poliklinikoje Higienos institutas organizavo mokymus „Su darbu susijusios ir profesinės ligos“, skirtus šeimos ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojams bei slaugytojams.
 
Renginyje dalyvavo 25 įvairių profesinių kvalifikacijų gydytojai ir slaugytojai. Dalyviams pristatyta, kaip profesinės sveikatos priežiūros sistemoje yra reglamentuojamas gydytojo vaidmuo, kokie rizikos veiksniai egzistuoja darbo vietose ir kaip juos vertinti bei kaip suprantamos ir kokios yra dažniausiai paplitusios profesinės ir su darbu susijusios ligos. Praktinėje mokymų dalyje dalyviai susipažino su darbuotojų periodinių sveikatos tikrinimų svarba, tvarka bei profesinių ligų diagnostikos principais ir kriterijais. Šias žinias mokymų dalyviai turėjo pritaikyti atlikdami praktinę užduotį – diskusijos metu nagrinėdami su darbu susijusių, profesinių ligų atvejus bei spręsdami, ar reikia pacientą siųsti darbo medicinos gydytojo konsultacijai, aiškindamiesi, kokią informaciją nurodyti.
 
Vadovaujantis Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 881 redakcija), bet kuris asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, įtaręs, kad darbuotojo lėtinis sveikatos sutrikimas gali būti susijęs su darbu, turi siųsti darbuotoją darbo medicinos gydytojo konsultacijai.
 
Tikimasi, kad mokymų metu įgytos žinios ir įgūdžiai padės gydytojams, taip pat komandoje dirbantiems slaugytojams greičiau atpažinti paciento sveikatos sutrikimo sąsajas su darbu, paskatins siųsti pacientus darbo medicinos gydytojo konsultacijoms ir tokiu būdu su darbu susijusių ligų prevencija ir gydymas taps efektyvesni.
 
2017 metais Higienos institutas taip pat planuoja organizuoti šios srities mokymus. Informacija bus paskelbta Higienos instituto interneto svetainėje www.hi.lt. Rekomenduojame susipažinti su  Higienos instituto parengtomis rekomendacijomis „Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas“ ir „Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai“, kurias rasite Higienos instituto interneto svetainės skiltyje „Leidiniai“ arba adresu http://www.hi.lt/lt/informacine-ir-metodine-medziaga.html.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Greta Rožėnaitė, tel. (8 5) 212 4666 arba el. paštu greta.rozenaite@hi.lt.