2016

Išleistas leidinys „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2015 m.“

2016 12 29
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido sveikatos statistikos leidinį „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2015 m.“. Šis leidinys parengtas naudojantis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos duomenimis. Leidinyje yra analizuojama stacionare bei stacionarų priėmimo-skubios pagalbos skyriuose dėl sužalojimų ir apsinuodijimų (arba trumpiau – traumų) gydytų atvejų struktūra pagal sužalotą kūno dalį, traumos aplinkybę, įvykio vietą ir veiklą įvykio metu. Taip pat analizuojami laikinojo nedarbingumo dėl traumų atvejai bei neįgalumo dėl traumų vertinimo atvejai.  
 
Leidinyje pirmą kartą buvo pabandyta suskaičiuoti dėl sužalojimų ir apsinuodijimų patiriamą ekonominę žalą. Tai nėra lengvas uždavinys, nes ne visas išlaidas bei nuostolius įmanoma įvertinti. Todėl buvo suskaičiuotos tik išlaidos traumų gydymui stacionare ir ambulatorinėje grandyje, išskyrus pirminę sveikatos priežiūrą, išlaidos greitajai medicinos pagalbai ir skubiam gelbėjimui, išlaidos laikinajam nedarbingumui apmokėti. Vertinant visas neįskaičiuotas išlaidas, 2015 m. metais traumos padarė didesnę nei 100 mln. eurų žalą valstybės ekonomikai.
 
Leidinį galima rasti interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai => „Sveikatos statistikos leidiniai” arba paspaudus šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos poskyrio vadovė Neringa Madeikytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu neringa.madeikyte@hi.lt.