2014

Parengtos metodinės rekomendacijos psichikos sveikatos priežiūros slaugytojų psichosocialinės darbo aplinkos gerinimui

2014 12 16
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė metodines rekomendacijas „Kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti pacientų smurto darbe prevenciją”.

Metodinės rekomendacijos parengtos vykdant Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. gruodžio 28 d. pavedimą Nr. 17-701 „Dėl psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių tyrimo atlikimo“, kuriuo Higienos institutas įpareigotas įvertinti Vilniaus miesto psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinės darbo aplinkos veiksnius, taip pat ir smurto darbe, ir parengti rekomendacijas psichosocialinės aplinkos gerinimui.

Rekomendacijos skirtos psichikos sveikatos priežiūros įstaigų ir skyrių vadovams padėti laikytis teisės aktuose numatyto įpareigojimo užtikrinti saugią darbo aplinką. Šios rekomendacijos galėtų būti naudingos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetams bei patiems darbuotojams, kurie susiduria su streso darbe problema ir dalyvauja kuriant bei įgyvendinant smurto prevencijos strategijas.

Rekomendacijos susideda iš dviejų dalių: aprašytos prevencinės priemonės, skirtos teigiamai psichosocialinei darbo aplinkai puoselėti, ir priemonės, padedančios vykdyti smurto darbe prevenciją.

Leidinį galite rasti Higienos instituto svetainės www.hi.lt, skyrelyje „Leidiniai -> Rekomendacijos“ arba paspaudę šią nuorodą.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė Vilija Kuodytė tel. (8 5) 2122589 arba el.paštu vilija.kuodyte@hi.lt.