2014

Leidinys „Profesinės sveikatos slaugytojas. Kompetencija ir vaidmuo įmonėje”

2014 12 02
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė informacinį leidinį „Profesinės sveikatos slaugytojas. Kompetencija ir vaidmuo įmonėje”. Leidinyje pateikti duomenys apie tai, kokias kompetencijas ir funkcijas Pasaulio sveikatos organizacija priskiria profesinės sveikatos slaugytojams, atkreiptas dėmesys į šių specialistų svarbą bei naudą ir skatinamas tokių slaugytojų rengimas bei įdarbinimas įmonėse.

Leidinyje apžvelgiama užsienio šalių geroji praktika, profesinės sveikatos slaugytojų atliekamų funkcijų įvairovė, žmogiškieji ištekliai bei Lietuvos teisiniai reikalavimai šios srities specialistams rengti. Leidinyje atkreiptas dėmesys į tai, kad profesinės sveikatos slaugytojų išsilavinimas ir profesinių įgūdžių lygmuo lemia kokią įtaką įmonės veiklai turės šie specialistai. 

Leidinyje pateikta informacija, kuria vadovaudamosi įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos bei profesinės sveikatos specialistai gali patys įvertinti, kokių žinių jiems pakanka, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ko trūksta ir kokiose srityse jie turėtų kelti kvalifikaciją. Darbdaviams suteikiama galimybė panaudoti minėtą informaciją kuriant profesinės sveikatos slaugytojo pareigybę organizacijoje.

Leidinyje pateikti siūlymai darbo ir sveikatos sektoriaus vadybininkams, politikams bei administratoriams, slaugytojus rengiančioms mokslo įstaigoms, sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms, darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms numatant veiklas, susijusias su profesinės sveikatos slaugytojų rengimu, kuriant profesinės sveikatos slaugytojo pareigybę bei funkcijas organizacijoje, integruojant šiuos specialistus į įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos veiklą.

Leidinį galite rasti Higienos instituto svetainėje www.hi.lt, skyrelyje „Leidiniai -> Informaciniai leidiniai“.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė Vilma Derkintienė tel. (8 5) 2120861 arba el.paštu vilma.derkintiene@hi.lt.